În baza datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), reprezentanții Departamentului pentru Energie consideră că, în privinţa consumatorilor noncasnici, s-a realizat convergenţa de preţuri între preţul intern şi cel de import, agreată de statul român cu instituţiile financiare internaţionale. ”În consecinţă, pentru consumatorii noncasnici, nu credem că se mai impune nicio mărire de tarife aferentă calendarului stabilit”, spun ei.

Aceștia solicită ANRE să finalizeze cât mai repede posibil procesul de revizuire a Codului reţelei pentru o mai bună funcţionare a pieţei. Astfel, s-a propus ca pentru consumatorii noncasnici (reglementat) să existe o perioadă tranzitorie de opt luni, necesară încheierii într-o manieră competitivă a unor noi contracte de furnizare.

Mai departe, pentru dinamizarea pieţei şi creşterea transparenţei, Departamentul pentru Energie propune pentru o perioadă determinată, între 1 iulie 2014 şi 31 decembrie 2018, ca producătorii de gaze naturale să fie obligaţi să tranzacţioneze transparent, nediscriminatoriu şi centralizat un volum de gaze naturale, ce va fi stabilit de către ANRE. Această obligaţie va fi aplicată, în perioada 1 martie 2015 – 31 decembrie 2018, şi furnizorilor de gaze naturale, atât pentru gazele naturale din intern, cât şi pentru cele din import.