Ministrul sanatatii si familiei,
vazand Referatul Directiei generale resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene nr. D.B./8.463 din 20 septembrie 2001,
in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar,
emite urmatorul ordin:
Art. I. – Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 418/2001 privind statutul medicului, stomatologului si farmacistului, absolventi ai facultatilor de medicina, stomatologie si farmacie cu licenta si cu minimum un an de pregatire practica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 9 iulie 2001, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) pot sustine concurs si pot promova ca rezidenti in specialitatile prevazute in nomenclator;”
2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) pot sustine concurs si pot promova ca rezidenti in specialitatile prevazute in nomenclator;”
3. La articolul 3 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) pot sustine concurs si pot promova ca rezidenti in specialitatile prevazute in nomenclator;”
Art. II. – Directia generala resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene, Directia generala de perfectionare postuniversitara a medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali si celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.