Obligatoriu pentru cei care au balcon la casă

Lege pentru cei care stau la casă. Deși această problemă poate părea trivială, legea oferă claritate în ceea ce privește construcțiile și distanțele admisibile între proprietăți.

Potrivit Codului Civil, există anumite reguli care trebuie respectate în construcția unor structuri în raport cu linia de hotar. Orice construcții trebuie realizate la o distanță minimă de 60 de centimetri față de linia de hotar, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau de regulamentul de urbanism. Această regulă are scopul de a proteja drepturile proprietarilor vecini și de a evita conflictele privind invazia spațiului personal.

„Orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic”, se menţionează în articolul nr. 612, din Codul Civil.

În ceea ce privește fereastra sau deschiderea în zidul comun, legea este fermă: nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun fără acordul proprietarilor. Aceasta este o măsură menită să asigure respectarea drepturilor fiecărui proprietar și să evite intruziunea în spațiul privat al vecinilor.

Rolul legislației în asigurarea conviețuirii pașnice între vecini

De asemenea, există reguli stricte referitoare la fereastra de vedere sau de lumină. Este obligatorie menținerea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul proprietarului și fereastra pentru vedere, balconul sau alte lucrări similare orientate către acest fond. În plus, lucrările neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru. Aceste reguli sunt stabilite pentru a proteja intimitatea și spațiul personal al fiecărui proprietar și pentru a preveni eventualele conflicte între vecini.

Legislația mai precizează că, în cazul unei ferestre pentru vedere, balcon sau alte lucrări, distanța trebuie calculată de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar până la fața zidului în care s-a deschis vederea sau până la linia exterioară a balconului. Acest aspect este important pentru a stabili limitele clare ale proprietății și pentru a evita disputa cu privire la spațiul comun.

În plus, legea mai impune că fereastra pentru vedere, balconul sau alte lucrări neparalele cu linia de hotar să fie interzise la o distanță mai mică de un metru, și distanța să se calculeze de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar și până la această linie.