Programul se adresează îndeosebi elevilor de clasa a VIII-a care doresc să urmeze o meserie tehnică cu calificarea de Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, dar şi oricărui absolvent al învăţământului obligatoriu care a întrerupt studiile, dar care nu a depășit vârsta de 26 de ani.

La Colegiul Tehnic Mihai Bravu din Bucureşti, elevul beneficiază de formare teoretică și practică de la școală și companie, timp de 3 ani, în baza unui contract de pregătire practică.

Școala asigură resurse umane şi financiare pentru formarea teoretică, iar compania  asigură resursele umane şi financiare pentru formarea practică a elevilor care subscriu pentru această formă de învăţământ.

Înscrierile oficiale la Colegiul Tehnic Mihai Bravu se deschid pe 15 iunie și se încheie pe 19 iunie 2018. Elevii care doresc să se înscrie se vor adresa secretariatelor școlare de care aparțin, care trebuie să completeze fișa de înscriere, în vederea depunerii acesteia la colegiu.

Avantajele înscrierii în această formă de învăţământ sunt multiple: elevii acumulează experiență practică în companie, pot absolvi școala și dobândi o calificare, iar în cazul în care decid să îşi continue studiile, pot obține bacalaureatul.

Cei care se înscriu au posibilitatea de a obține burse lunar (în valoare de 500 de lei, acordată de ENGIE, în plus de bursa lunară suportată de statul român, în valoare de 200 de lei) la care, în funcție de rezultatele școlare, se poate adăuga bursa de merit de 200 de lei/lună). In plus, pot accesa şi alte facilităţi  de decont cheltuielile de transport pre-urban în limita a 140 lei/lună, precum şi de a le fi asigurată masa pe perioada practicii.

În contextul unui deficit semnificativ de personal calificat în anumite sectoare economice, ENGIE Romania doreşte să se implice în dezvoltarea învăţământului tehnic din România, pentru a oferi elevilor oportunitatea unei educaţii de calitate si accesul la locuri de muncă pe măsura calificării dobândite. O ameliorare a actului educaţional tehnic, în linie cu noile tehnologii şi oportunităţi de piaţă, va avea un efect pozitiv asupra dezvoltării profesionale a tinerilor români, aceştia fiind, astfel, pregătiţi corespunzător pentru noile cerinţe ale economiei româneşti şi sporindu-şi şansele de a dezvolta o carieră profesională solidă. ”, afirmă Diana Ghiţă, director resurse umane şi relatii sociale ENGIE Romania.

 „Pentru dezvoltarea școlii profesionale în sistem dual ne bazăm pe 3 piloni importanți: educație pentru muncă, dezvoltare prin meserie și performanță profesională. Vreau ca învățământul profesional în sistem dual să devină una dintre cele mai performante și apreciate forme de învățământ și pentru asta avem nevoie de parteneri serioși cum este ENGIE Romania”, spune Stelian Victor Fedorca, consilier de stat.