Pe scurt, povestea suna i felul urmator: mutindu-si sediul, SC Vipet 38 SRL a primit vizita administratiei financiare de sector. in urma controlului efectuat, functionarii statului au decis ca exista nereguli privitoare la modul de calcul al impozitului pe profit, stabilind prin proces-verbal obligatiile de plata, inclusiv majorarile de itirziere. Conform Legii nr. 105/1997, firma a trecut la exercitarea cailor administrative de atac, depunind i termenul legal obiectiunile la organul care itocmise procesul verbal. Obiectiunile au fost respinse. Urmind traseul clasic, Vipet 38 SRL a contestat procesul-verbal la Directia Generala a Finantelor Publice si Control Financiar de Stat. DGFPCFS a admis partial contestatia, dispunind un nou control. A