Programul de guvernare al Guvernului Ciucă prevede o bază de plecare pentru construcţia în educaţie pentru perioada 2021 – 2024. Potrivit sursei citate, este vorba despre operaţionalizarea şi implementarea proiectului „România Educată”, măsurile pentru perioada de pandemie cu SARS-CoV-2 reprezentând o prioritate în domeniu.

Documentul mai precizează și faptul că sistemul de educaţie va fi reformat având la bază un set asumat de valori care presupun reducerea decalajelor din sistem şi asigurarea şansei la o educaţie de calitate pentru copiii şi pentru tinerii din toate mediile; susţinerea şi motivarea excelenţei în cadrul procesului educaţional; asigurarea de repere valorice şi promovarea eticii în educaţie, dar şi în viaţa de după absolvire; dezvoltarea holistică a triunghiului minte-corp-suflet, cu ajutorul consilierii şi al măsurilor de sprijin.

Totodată, noul Guvern își mai dorește și realizarea mențineri  de standarde ridicate în formarea cadrelor didactice şi, implicit, în educaţia oferită elevilor şi studenţilor; însuşirea respectului pentru alte persoane, instituţii, mediu şi societate, ca parte a formării; asigurarea unui parcurs educaţional individualizat pentru fiecare elev; garantarea respectului pentru diversitate şi a unui mediu tolerant în procesul educaţional; utilizarea de mecanisme transparente de evaluare şi menţinerea unei comunicări deschise şi oneste în procesul educaţional; dezvoltarea parteneriatului şcoală-societate şi menţinerea unui climat
constructiv în interiorul sistemului de educaţie.

Cum va arăta ”Româniae Educată”

În ceea ce privește dezideratele din perspectiva proiectului „România Educată” propuse în program la capitolul Educaţie se numără următoarele: educaţie de calitate pentru toţi şi educaţie individualizată – diversitate; autonomie şi gândire critică; responsabilitatea şi integritatea sunt valori-cheie asumate şi exersate; modelul profesorului în formarea elevului este cel mai puternic instrument pedagogic; alocarea de resurse suficiente, în mod transparent, echitabil şi eficient; şcoli sigure şi sănătoase.

Totodată, având în vedere aceași perspectivă, noul Guvern își dorește ca sistemul de educaţie românesc să fie unul atractiv, care să valorifice oportunităţile de colaborare internaţională, managementul educaţional profesionist şi bazat pe responsabilitate, încurajând colaborarea şi stabilitatea pentru un sistem de educaţie rezilient.

În acest context, pentru operaţionalizarea implementării proiectului „România Educată”, Guvernul va susţine creşteri graduale, până în anul 2024, pentru finanţarea educaţiei, de până la 18% din bugetul naţional (6% din PIB) şi de până la 3% din bugetul naţional (1% din PIB) pentru finanţarea publică a cercetării, complementar cu finanţarea asigurată prin PNRR.

De cealaltă parte, în ceea ce privește măsurile pentru perioada de pandemie prevăzute în program se numără. Aici se încadrează mai multe aspecte. Este vorba despre: asigurarea condiţiilor necesare prezenţei fizice în şcoli este prioritară, punând în aplicare toate măsurile care ţin de crearea condiţiilor igienico-sanitare la nivelul unităţilor de învăţământ (materialele şi echipamente sanitare, igienizări de spaţii şcolare, extinderea spaţiilor învăţământ existente, transport gratuit, etc.); creşterea gradului de vaccinare în unităţi/ instituţii de învăţământ, inclusiv prin susţinerea campaniilor de vaccinare în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu toate instituţiile/ autorităţile cu atribuţii în domeniu.

Noul Executiv își mai dorește totodată și realizarea unui „Abecedar Sanitar”, care include măsuri cu impact imediat pentru asigurarea unui mediu sănătos în şcoli pe perioada pandemiei, descentralizarea deciziilor privind modul de desfăşurare a activităţilor în unităţile de învăţământ la nivelul consiliului de administraţie al şcolii, cu avizul autorităţilor sanitare, a inspectoratului şcolar şi autorităţilor administraţiei publice locale.

Un alt aspect precizat în progamul de guvernare îl reprezintă asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la educaţie pentru toţi elevii din ţară indiferent de mediul de provenienţă pentru a nu adânci decalajele în pregătirea acestora se va realiza prin: conectarea şcolilor la internet, asigurarea infrastructurii necesare unui învăţământ online sau hibrid corespunzător, dotarea elevilor şi a cadrelor didactice care nu dispun de aparatura necesară, aplicarea unor programe remediale pentru elevi, susţinerea cadrelor didactice pentru a urma programe de formare atât în ceea ce priveşte predarea online, crearea de cursuri online, dar şi pentru gestionarea unor probleme cu care se confruntă elevii lor (bullying, anxietate, depresie, ş.a.), intensificarea activităţilor de consiliere şi orientare şcolară.

Totdată, Guvernul își mai dorește și testarea elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic trebuie realizată periodic.