În prezent, cadrul legislativ în vigoare care reglementează regimul programelor de internship are caracter limitativ, întrucât nu satisface întregul potențial al segmentului tânăr al societății, excluzând tinerii români care au realizat și realizează programe de internship în străinătate. Legea actuală se limitează strict la reglementarea programelor de internship efectuate în România și ignoră situațiile din ce în ce mai numeroase ale persoanelor care debutează profesional prin programe de internship în afara României.

Care sunt noile modificări

Prezenta inițiativă legislativă propune ca Legea să fie completată cu un nou capitol, dedicat fructificării experiențelor profesionale câștigate prin programe de internship desfășurate în afara granițelor României, cum ar fi, de pildă, cele organizate în sistemul instituțional al Uniunii Europene sau al Organizației Națiunilor Unite, în think-tank-uri și alte organizații non-guvernamentale, în întreprinderi private de succes, cabinete de avocatură renumite internațional prin care s-au format și continuă sa se formeze în ritm accelerat, numeroși tineri români.

În ultimele decenii și mai ales în urma crizei economice mondiale, programele de internship au devenit un fenomen tot mai prezent, cu ramificații economice și sociale semnificative.

Legislațiile naționale au început treptat să ia act de aceste tendințe cu scopul de a oferi garanții în ceea ce privește protejarea tinerilor și recunoașterea activității acestora ca muncă validă. ,,Mai ales în contextul actual de redresare economică post-pandemie, următorul pas firesc este o Lege națională a internshipului comprehensivă și nediscriminatorie, care impune recunoașterea totală a acestor experiențe de muncă. Această recunoaștere ar atrage după sine o serie de efecte pozitive, îndeosebi valorificarea unor cunoștințe și abilități alternative însușite în alte medii profesionale, care ar conduce fără îndoială la îmbogățirea culturii instituționale și economice din Romania, fără un impact bugetar major sau consecințe negative”, spun inițiatorii proiectului.

În fapt, completarea legii are în vedere asigurarea unei egalității între regimul internshipurilor din România și programele derulate în  străinătate, cu scopul valorificării tuturor experiențelor de acest tip, înspre beneficiul angajatorilor și angajaților deopotrivă.