Sistemul de pensii din România, în plin proces de reformă. Nicolae Ciucă: Măsurile vor corecta inechitățile

În discursul susținut vineri, premierul Nicolae Ciucă a spus că România a convocat Comitetul Inter-Ministerial pentru admiterea în OCDE care a avizat asumarea ataşamentului țării noastre la principiile, valorile și standardele organizației.

”Valorile şi principiile din aceste două documente vin în întâmpinarea solicitărilor pe care le regăsim în scrisoarea domneavoastră, domnule Secretar General. De altfel, la acest moment, România este aderentă la 6 din cele 8 standarde esenţiale pentru aderare: Declaraţia privind Investiţiile; Principiile Guvernării Corporatiste; Principiile pentru Elaborarea Politicilor Internetului; Recomandarea Bunelor Practici în Statistică; Cadrul Inclusiv al BEPS – Erodarea Bazei şi Schimbarea Profitului; Forumul Global al Transparenţei şi Schimbului de Informaţie”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă a mai spus că în următoarele luni, România va începe activitățile aferente aderării la Codurile de liberalizare.

”De asemenea, ţara noastră şi-a exprimat deja intenţia de a adera la Convenţia OCDE Anti-Mită. Toate aceste angajamente se transpun în reforme relevante pentru modernizarea economiei ţării noastre”, a completat Nicolae Ciucă.

Șeful Executivului mai spune că România are mai multe proiecte pe care le dezvoltă cu OCDE și să printre ele se numără și Studiu economic pentru România, el arătând angajamentul ferm al ţării noastre în ceea ce priveşte aderarea la organizaţie.

 Întărirea principiilor contributivităţii

”Studiul reprezintă o radiografie multidimensională a realităţilor socio-economice ale României şi oferă factorilor de decizie o serie de recomandări extrem de utile, în vederea implementării acelor măsuri menite să genereze dezvoltare şi bunăstare pe baze inteligente, sustenabile şi incluzive. Prima parte este dedicată perspectivelor politice cheie, incluzând o prezentare a situaţiei macroeconomice şi a evoluţiilor pe termen mediu, cu o atenţie specială acordată pandemiei şi implicaţiilor sale pentru economie”, a premierul.

De asemenea, premierul a spus că studiul are mai multe referinţe la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, subliniind că acesta se axează pe domeniile în care investițiile sunt urgente.

”Reformele şi investiţiile incluse în plan vor contribui la dezvoltarea şi modernizarea economiei româneşti în domenii precum:  sustenabilitatea finanţelor publice, consolidarea administraţiei publice şi rezilienţa sistemului de sănătate, asigurarea coeziunii sociale şi teritoriale, digitalizarea administraţiei publice, şi altele. De altfel, o serie de recomandări din cadrul studiului îşi găsesc răspunsul în măsurile pe care statul român le-a avut în vedere în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Capitolul tematic dedicat analizei mediului de afaceri, include şi secţiuni dedicate necesităţii de a adapta accesul la finanţare la nevoile companiilor, guvernanţa întreprinderilor de stat sau necesitatea de a îmbunătăţi eficienţa judiciară şi regimurile de insolvenţă pentru a spori dinamismul afacerilor. Infrastructura de transport şi tranziţia verde reprezintă domenii cheie, importanţa lor fiind reflectată în cadrul PNRR, prin cea mai mare alocare financiară. Studiul subliniază necesitatea reducerii decalajelor în infrastructura de transport pentru a creşte productivitatea şi a reduce disparităţile regionale”, a subliniat premierul.

El a mai spus că au fost efectuate diferite analize privind lipsa de corelare întrece necesitățile de pe piața forței de muncă și competențe.

Nicolae Ciucă a abordat și tema sistemului de pensii despre care spune că este în plin proces de reformă.

”În ceea ce priveşte sistemul de pensii, România se află în plin proces de reformă, fiind evaluată legislaţia şi urmând a fi adoptate măsuri legislative de natură să asigure sustenabilitatea şi predictibilitatea sistemului public de pensii pe termen mediu şi lung, corectarea disfuncţiilor şi a inechităţilor dintre diferite categorii de beneficiari, întărirea principiilor contributivităţii, solidarităţii sociale şi egalităţii”, a mai arătat şeful Executivului.