Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acţiune de documentare la Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti” – SA, care a vizat activitatea instituţiei din perioada 1 ianuarie 2018 şi până în prezent, informează miercuri Executivul.

„Acţiunea de documentare a vizat verificarea respectării prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea şi derularea contractelor de achiziţie la nivelul entităţii şi verificarea altor aspecte considerate relevante sau care au făcut obiectul unor petiţii transmise CCPM. Nota de informare întocmită în urma verificărilor a fost transmisă către Curtea de Conturi a României, spre informare şi valorificare, precum şi către entitatea verificată şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, spre analiză şi valorificare”, precizează sursa citată.

Documentul menţionează, între altele, lipsa procedurilor de acordare a primelor cu caracter excepţional şi a altor drepturi de această natură.

„Lipsa procedurilor de acordare a primelor cu caracter excepţional sau a altor stimulente de această natură, care să cuprindă criterii privind acordarea acestora, este susceptibilă a genera discriminare, demotivare şi climat de muncă conflictual sau marcat de o satisfacţie redusă legată de sistemul de compensaţii şi beneficii, aspecte de natură a influenţa negativ activitatea economică a companiei”, se menţionează în document.

Referitor la realizarea programelor de investiţii se arată că, în anii 2018 şi 2019, la nivelul CNAB SA a fost înregistrat un grad de realizare de 4,31%, respectiv de 11,67%. De asemenea, un grad de realizare foarte scăzut a fost înregistrat la capitolul „Lucrări de investiţii„, de 1,35%, în anul 2018, şi de 2,46%, în anul 2019, se mai constată în raport.

Nereguli la contractele de prestări servicii

Totodată, au fost constatate unele nereguli la contractele de prestări servicii de curăţenie, salubrizare şi colectare selectivă, dar şi la cel privind servicii de reparaţii, întreţinere ale mijloacelor auto.

Conform constatărilor, oferta câştigătorului contractului de prestări servicii având ca obiect prestarea serviciilor de curăţenie, salubrizare şi colectare selectivă pentru spaţiile de la Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” nu a respectat cerinţa prevăzută de companie în caietul de sarcini ca prestatorul să asigure un număr minim de agenţi în ansamblu şi pe fiecare tură, iar ajustarea tarifelor şi, implicit, modificarea preţului acestui contract s-a efectuat fără îndeplinirea obligaţiei prestatorului de a prezenta devizele analitice prin care să fie evidenţiată influenţa pe care o exercită modificarea legislativă în preţul unitar şi/sau total ofertat iniţial.

„Pe parcursul derulării contractului de prestări servicii nr. 410/C/26.11.2018 s-a constatat faptul că CNAB SA a transmis prestatorului documente din care reies neconformităţi constatate cu privire la serviciile prestate. În condiţiile în care clauza contractuală prevăzută la punctul 12 ‘Penalităţi, daune interese’ din Contract a prevăzut penalizări pentru prestarea necorespunzătoare a unor operaţiuni, acestea nu au fost aplicate, încasate/reţinute de la prestator”, mai arată documentul.

Raportul mai semnalează că la nivelul CNAB SA nu s-a realizat urmărirea modalităţii de exploatare şi întreţinere a autovehiculelor, în subsidiar cu urmărirea modalităţii de stabilire a necesarului de servicii de service, fapt ce creează premisele nerespectării principiului economicităţii.

„Astfel, s-a constatat faptul că, în cazul unor autovehicule din parcul auto al companiei, au fost decontate sume semnificative raportate la valoarea de achiziţie a respectivelor active, înregistrându-se o prezenţă în service cu o frecvenţă relativ mare, spre exemplu, costurile acestor servicii, pentru un autovehicul marca Dacia Duster, fiind cuprinse între 1.098,21 lei/lună şi 1.894,71 lei/lună”, se menţionează în document.

Probleme și în privința achizițiilor directe

De asemenea, referitor la achiziţiile directe, CNAB SA a achiziţionat direct anumite produse/servicii cu toate că valoarea acestora a depăşit pragul prevăzut de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale până la care entitatea contractantă a avut dreptul de a efectua achiziţii în acest mod.

Raportul constată, totodată, unele nereguli şi la modificarea, derularea şi încetarea unor contracte de asociere în participaţiune încheiate de CNAB SA.

„Contractul de închiriere spaţii comerciale nr. 58/C/27.02.2020 a fost încheiat între CNAB SA şi MILLENIUM PRO DESIGN SRL, fără a fi aprobat de către CA în conformitate cu competenţele consiliului, statuate prin dispoziţiile art. 19 alin. (1) lit. n) din Actul constitutiv al CNAB SA, Anexa la HG nr. 1.208/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai susţine în document.

Alte constatări se referă la relaţia contractuală a CNAB cu un cabinet individual de avocatură şi creanţele companiei derivate din activităţile de parcare publică.

Astfel, „în perioada 2013 – 2018, nu a fost realizată şi valorificată în conformitate cu actele normative incidente inventarierea creanţelor CNAB SA rezultate din activitatea de parcare desfăşurată în perioada 2006 – 2012. În context, evidenţa contabilă a CNAB nu a fost în măsură să asigure reflectarea unei imagini fidele a patrimoniului companiei în situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiile financiare 2013 – 2018, nefiind respectate dispoziţiile incidente ce reglementează întocmirea situaţiilor financiare”.