Cel puțin, așa prevede un proiect de lege, aprobat în aprilie 2014 de Senat și ajuns abia după patru ani la Camera Deputaților.

”Proprietarii structurilor de primire turistică situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, astfel cum au fost definite prin prevederile Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.755/2001, cu modificările ulterioare, şi alte acte normative în vigoare, atestate ca fiind de interes naţional, inclusiv cele care nu mai deţin certificat de clasificare valabil, au obligaţia ca în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să ia, din proprie iniţiativă şi pe cheltuială proprie, măsuri pentru realizarea lucrărilor de reabilitare ambientalarhitecturală a construcţiilor şi împrejmuirilor stradale aferente acestora, precum şi pentru curăţarea şi igienizarea spaţiilor verzi şi a terenului aferent acestor imobile, astfel încât să se asigure funcţionarea structurilor de primire turistică la condiţiile”, reiese din proiectul de lege.

Așadar, potrivit documentului, ”reabilitarea ambiental-arhitecturală” reprezintă ansamblul intervenţiilor de construcţie, indiferent de materiale şi sistem de realizare, asupra imobilelor construcţii, structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi ”lucrările de igienizare şi amenajare asupra spaţiilor verzi şi terenurilor aferente”.

Nerealizarea acestor intervenții, așa cum sunt ele prevăzute în acest proiect, va duce la amenzi pentru proprietarii de hoteluri și pensiuni.