Ministerul Educației a transmis un comunicat din presă care corectează informațiile vehiculate în presă, conform cărora limba latină a fost eliminată din școli. Conform documentului citat, noul-plan cadru pentru învățământul gimnazial prevede că începând cu anul școlar 2020-2021, limba latină se studiază doar la clasa a VII-a.

„Potrivit vechiului plan-cadru pentru învățământul gimnazial, aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.638/11.04.2001, Limba latină a fost studiată în clasa a VIII-a.

Prin ordinul de ministru nr. 3.590/05.04.2016 a fost aprobat noul plan-cadru pentru învățământul gimnazial, astfel că, începând din anul școlar 2019-2020, elevii din clasa a VII-a studiază „Elemente de limbă latină și de cultură romanică” (aria curriculară Limbă și comunicare). Tot în anul școlar 2019-2020 s-a studiat și la clasa a VIII-a, în conformitate cu vechiul plan-cadru, intrat în lichidare, însă începând cu 2020-2021 se studiază doar la clasa a VII-a.

De asemenea, în conformitate cu ordinul de ministru nr. 3.410/16.03.2009, Limba latină se studiază la nivelul învățământului liceal – ciclul inferior (clasele a IX-a și a X-a), la profilul umanist și la filiera vocațională – profilurile teologic ortodox și muzică bisericească. Totodată, ordinul de ministru anterior menționat prevede studiul Limbii latine, la nivel liceal – ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), profilul umanist, specializarea filologie și la filiera vocațională, profilurile teologic ortodox, muzică bisericească, romano-catolică – limbă maghiară, iar la specializările romano-catolică – limba română și greco-catolică, doar în clasa a XI-a”, se arată în comunicat.

De asemenea, conform documentului citat, Ministerul Educației punctează faptul că informația referitoare la eliminarea studiului limbii latine pentru introducerea orelor de teatru în școli este falsă.

„Referitor la afirmațiile din cadrul articolului, conform cărora Ministerul Educației și Cercetării a eliminat studiul Limbii Latine pentru a introduce ore de teatru în școli, pentru o corectă informare a publicului facem precizarea că acest lucru este FALS! Au fost semnate ordinele de ministru prin care au fost aprobate trei discipline opționale de teatru („Eu și scena” – clasele a III-a și a IV-a, „Teatrul și noi” – clasele a VI-a și a VII-a și „Laboratorul de teatru” – clasele a X-a și a XI-a) și programele aferente, dar prin această decizie nu se elimină studiul Limbii latine. Opționalele de teatru fac parte din curriculumul la decizia școlii (CDS), elevii având posibilitatea de a le studia începând cu anul școlar 2020-2021, în timp ce Limba latină face parte din trunchiul comun (TC), având statut obligatoriu”, se mai arată în comunicatul de presă al Ministerului Educației.