După ce s-au investit cei mai mulţi bani în renovarea spitalului clinic nr 1 CF Witting, obiectiv de investiţii inclus în proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, Ministerul Transporturilor vrea să desfiinţeze singura sursă de profit a unităţii spitaliceşti, respectiv laboratorul de analize realizat în acord de asociere în participaţiune.
Mai exact, Ministerul Transporturilor intenţionează să achiziţioneze aparatură medicală printr-un contract în comodat dând însă posibilitatea beneficiarului contractului să stabilească anumite preţuri pentru substanţele şi ustensilele folosite în laborator. Practic, laboratorul de analize medicale spitalului clinic nr 1 CF Witting va fi dependent de ustensilele şi activi furnizaţi de beneficiarul noului contract indiferent de preţurile practicate de acesta.
În plus, spitalului clinic nr 1 CF Witting va fi nevoit să realizeze investiţii pe care nu ştie când şi le va putea amortiza, trecând de la un profit de câteva mii de euro lunar la pierderi pe o perioadă greu de estimat.
Reprezentanţii Ministerului Transporturilor au informat conducerea spitalului clinic nr 1 CF Witting, încă din noiembrie, de intenţia de a schimba laboratorul medical, achiziţia de aparatură în comodat şi plătind personal nou.
Într-o informare transmisă oficialilor Ministerului Transporturilor, conducerea  spitalului clinic nr 1 CF Witting precizează că „în şedinţele cu managerii spitatelor din reţeaua sanitară proprie, reprezentanţii MT au solicitat în mod expres să înfiinţez un laborator de analize medicale propriu spitalului, dotat cu aparatură medicală luată în comodat şi cu angajarea personalului aferent”.

Aşteptăm explicaţii pentru închiderea laboratorului de la Witting

Am transmis către ministrul Transporturilor, Sorin Buşe o solicitare în care am întrebat care este situația contractului de asociere în participaţiune al Spitalului Clinic CF Witing pentru laboratorul de analize medicale, de ce solicită oficialii MT să înfiinţeze un laborator de analize propriu dotat cu aparatură medicală luată în comodat şi de angajare a personalului aferent şi dacă există contract de comodat pentru aparatura necesară laboratorului medical. După două săptămânii de la transmiterea solicitării, oficialii MT au refuzat să răspundă întrebărilor.