Acordarea majorării salariului de bază de 15% pentru complexitatea muncii este prevăzută în Anexa nr. VIII la Legea nr. 153/2017. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii explică faptul că în Legea-cadru nr. 153/2017 se prevede că, la data intrării în vigoare a acestui act normativ, reîncadrarea personalului salarizat potrivit acestei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare. 

De asemenea, aceasta mai prevede că începând cu data de 1 iulie 2017 se menţine în plată, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază şi că începând cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, în timp ce, începând cu anul 2019, salariile de bază ale personalului bugetar vor fi stabilite în funcţie de salariile prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017. 

„La pct. 3 de la Notele din Cap. I şi II, lit. A la Anexa nr. VIII a Legii-cadru nr. 153/2017 se prevede o majorare a salariilor de bază din această Anexă de 15% pentru complexitatea muncii, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din unele instituţii şi autorităţi publice. Majorarea salariilor de bază de 15% pentru complexitatea muncii reprezintă un drept salarial nou, de care personalul menţionat mai sus nu a beneficiat în luna iunie 2017, şi, ca atare, nu poate fi acordat începând cu luna iulie 2017. Faţă de cele de mai sus, rezultă că majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii va deveni aplicabilă în anul 2019, etapă în care salariul va fi determinat în raport cu salariul de bază prevăzut în anexele la lege”, se menţionează în comunicat.

AGERPRES