'Proiectul de ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice are ca obiect înfiinţarea în cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice a Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcţie generală, prin schimbarea denumirii Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei şi preluarea activităţii în domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi a posturilor şi personalului aferent acestei activităţi, de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, atât aparatul central, cât şi unităţile subordonate, de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi de la Comisia Naţională de Prognoză', se arată în Nota de fundamentare. 

Potrivit acesteia, necesitatea reunificării tuturor activităţilor din aria tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru domeniul financiar-fiscal într-o singură direcţie la nivelul ordonatorului principal de credite este susţinută de complexitatea sistemului informatic şi specificitatea aplicaţiilor informatice incluse în acesta (sute de aplicaţii, sute de puncte de prezenţă), numărul de entităţi ale administraţiei publice şi de entităţi private deservite, întinderea teritorială, numărul în creştere de proiecte majore de dezvoltare a sistemului informatic şi cu termene limită de finalizare, impuse de cerinţele UE, Banca Mondială, FMI, acte normative, cerinţe de eficientizare a activităţilor compartimentelor MFP şi structurilor din subordine, cerinţe de îmbunătăţire a serviciilor oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri etc. 

Prin înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare se va asigura tratarea unitară a domeniului TIC la nivelul întregii organizaţii de la Ministerul Finanţelor Publice. 

'Astăzim în jur de 800 de specialişti (TIC) din teritoriu sunt utilizaţi doar în procesul de administrare a sistemului informatic. Utilizarea acestor specialişti în fazele de analiză, proiectare conduce la diminuarea costurilor cu realizarea sistemului informatic, în condiţiile în care, în teritoriu se pot recruta specialişti (TIC), cu costuri sub cele necesare în marile centre industriale. Nivelul de salarizare a specialiştilor TIC existenţi în teritoriu va fi aliniat la nivelul specialiştilor TIC din aparatul central', menţionează proiectul publicat de Ministerul Finanțelor. 

Conform documentului, vor scădea costurile de exploatare prin folosirea comună a elementelor de tehnologie (echipamentele de calcul şi comunicaţii, software-ul de sistem şi aplicativ, datele). 

Pentru a nu afecta cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2017, persoanele preluate de către Ministerul Finanţelor Publice îşi vor menţine până la 31 decembrie 2017 drepturile salariale de care beneficiază în prezent, urmând ca, începând cu 1 ianuarie 2018, să beneficieze de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.

AGERPRES