Pe primul loc în topul restanţierilor la stat se află Compania Naţională a Huilei, cu sume totale de 5,2 miliarde de lei, urmată de Italia Tabacco Production, cu 1,49 miliarde de lei, Agroponte SRL cu 1,47 miliarde de lei, Societatea Naţională Căile Ferate Române, cu 1,28 miliarde de lei şi Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor, cu datorii restante de peste un miliard de lei.

Potrivit instituţiei, în categoria arierate nerecuperabile se înscriu obligaţiile fiscale pentru care diferite constrângeri legale opresc ANAF de la iniţierea sau continuarea măsurilor de executare silită.

"Din această categorie fac parte: obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei; obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a instituit administrarea specială; obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care executarea silită este suspendată conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate fără venituri sau bunuri urmăribile, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală", subliniază ANAF.

În schimb, 44,2% – 6,47 miliarde de le – din totalul arieratelor recuperabile ale micilor contribuabili reprezintă arierate certe, pentru care există certitudinea recuperării, la data publicării listei.

Pe de altă parte, arieratele pentru recuperarea cărora ANAF a întreprins unele măsuri de colectare dar, din cauza diverselor procedurii administrative, stingerea lor este amânată, intră în categoria 'arieratelor incerte'. Acestea pot fi creanţele pentru care s-a formulat contestaţie; cele pentru care ANAF a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă; creanţele stabilite prin estimarea bazei de impunere de către inspecţia fiscală; datoriile contribuabililor pe care ANAF i-a declarat inactivi; sau creanţele fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu.