nIn situatia in care un contribuabil inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere, cat si operatiuni fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente aprovizionarilor, dreptul de deducere se determina in raport cu participarea bunurilor si serviciilor achizitionate la realizarea operatiunilor cu drept de deducere.
Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii de:
a) operatiuni impozabile obligatoriu, la care se aplica cota stabilita prin prevederile OU nr. 17/14.03.2000, reprezentand o cota de 19%;
b) operatiuni la care se aplica cota zero;
c) bunuri si servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede in mod expres exercitarea dreptului de deducere;
d) actiuni de sponsorizare, reclama si publicitate, precum si alte actiuni prevazute de lege, cu respectarea plafoanelor si destinatiilor prevazute de aceasta.
Gradul de participare a bunurilor si serviciilor la realizarea operatiunilor cu drept de deducere se determina pe baza de pro rata rezultata ca raport intre contravaloarea operatiunilor realizate, inclusiv investitii, care genereaza drept de deducere si totalul operatiunilor realizate, indifirent de sursa de finantare. Suma inscrisa la numitor va cuprinde suma inscrisa la numarator si contravaloarea operatiunilor realizate care nu genereaza drept de deducere.
In concluzie, pro rata este determinata de ponderea veniturilor din operatiuni impozabile in totalul veniturilor. Ponderea veniturilor din vanzarea produselor impozabile va reprezenta si ponderea TVA de dedus, iar diferenta pana la 100% va reprezenta TVA nedeductibila, care se include in cheltuieli, prin articolul contabil:
635 ,,Cheltuieli cu alte impozite = 4426 ,,TVA deductibila’
taxe si varsaminte asimilate’
In cursul anului calendaristic nu pot fi folosite doua metode de determinare a pro ratei. Pro rata se determina de regula anual, pe baza realizarilor din anul precedent sau corespunzator regimului taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor prevazute sa fie realizate in anul curent. La finele anului se efectueaza regularizarea taxei pe valoarea adaugata de dedus, determinata pe baza de pro rata efectiv realizata, iar diferenta se inscrie in decontul de taxa pe valoare adaugata, intocmit pentru luna decembrie.
La cererea justificata a contribuabililor, organele fiscale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pot aproba ca pro rata sa fie determinata lunar. Contribuabilii carora li s-a aprobat in cursul anului trecerea de la pro rata anuala la cea lunara au obligatia sa regularizeze taxa pe valoare adaugata de dedus, iar diferenta se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit pentru luna in care au primit aprobarea.
In situatia in care pro rata nu asigura determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor, organele fiscale la care contribuabilii sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoare adaugata pot aproba ca exercitarea dreptului de deducere sa se efectueze pe baza de criterii specifice. Aprobarea se da la cererea justificata a contribuabililor in cauza. Contribuabilii care au obtinut aprobarea in cursul anului vor aplica criteriul specific si pro rata lunara pentru tot anul. Pentru lunile anterioare aprobarii, contribuabilii au obligatia sa regularizeze taxa pe valoare adaugata de dedus, iar diferenta se inscrie in decontul de taxa pa valoare adaugata intocmit pentru luna in care au primit aprobarea.
Sursa: HG nr. 965/13 octombrie 2000 pentru modificarea Si completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 17/2000 privind
taxa pe valoare adAugatA, aprobate prin HG nr. 401/2000.