Potrivit sursei citate, acţiunile Daimler A.G. vor putea fi tranzacţionate de un număr de 30 de participanţi la sistemul de tranzacţionare al BVB, secţiunea Valori mobiliare admise la tranzacţionare şi pe o piaţă reglementată, iar principalele elemente care definesc instrumentele sunt: Cod ISIN – DE0007100000 şi simbol DAI.

BVB precizează că acţiunile Daimler A.G. în cadrul ATS al BVB se vor tranzacţiona în pieţele XRSI şi XDSI, preţul de referinţă pentru o acţiune fiind cel mediu, conform Codului BVB – operator de sistem, iar variaţia maximă de preţ de +/-25%.

Rolul unui Market Maker jucat de către BCR permite asigurarea de lichiditate a pieţei instrumentului financiar pentru care este înregistrat în această calitate, prin afişarea în piaţă de ordine de cumpărare şi vânzare, în condiţii specifice fiecărui titlu. Obligaţiile unui Market Maker sunt asumate prin semnarea unui contract cu BVB.

Printre parametri specifici desfăşurării de către BCR a activităţii de Market Maker pentru acţiunile emise de Daimler A.G. se găsesc: volum minim corespunzător ofertei ferme de cumpărare şi de vânzare – 200 instrumente financiare, 1% diferenţă maximă dintre preţurile de cumpărare şi de vânzare afişate de Intermediar, înregistrarea de către Participant ca Market Maker cel puţin a unui număr de instrumente financiare.

Totodată, perioada de timp minimă pentru care un Market Maker trebuie să deţină această calitate a fost stabilită la o lună calendaristică, în timp ce numărul maxim de şedinţe de tranzacţionare în decursul unei luni calendaristice în care acesta poate să nu afişeze oferte ferme de cumpărare şi de vânzare este de trei şedinţe de tranzacţionare din luna calendaristică.

În prezent, acţiunile Daimler A.G. sunt admise la tranzacţionare la Deutsche Boerse şi la Boerse Stuttgart.

În cadrul BVB emitentul nu are nicio obligaţie de raportare periodică şi continuă.