1. Salariul minim brut, majorat la 1.900 de lei. Prima zi a anului curent a adus o majorare a salariului minim brut de la 1.450 la 1.900 de lei. În același timp, s-a decis scăderea impozitului pe veniturile salariale de la 16% la 10% și a fost reorganizat sistemul contribuțiilor sociale obligatorii.

2. Salariul minim brut, majorat și acordat diferențiat din 2019. Prima zi a anului viitor va aduce nu doar o majorare a salariului minim brut pe țară, de la 1.900 la 2.080 de lei, ci și introducerea unui salariu minim diferențiat pentru posturile ce necesită studii superioare – 2.350 de lei. Referitor la salariul diferențiat, acesta se acordă dacă salariatul are cel puțin un an vechime în domeniul studiilor respective.

3. Diurne mai mari din ianuarie 2019. Diurnele pe care le pot primi bugetarii atunci când au deplasări în interes de serviciu vor fi majorate din prima lună a anului viitor. Automat, asta înseamnă că se vor majora și diurnele netaxabile pe care le pot acorda angajatorii din sectorul privat.

4. O lege unică pentru tichetele salariaților. Parlamentarii au reușit să reunească, sub umbrela unei singure legi, toate tichetele valorice pe care le pot primi salariații. În plus, aceștia au introdus și o nouă categorie de bilete de valoare: tichetele culturale.

5. Zilele de concediu de odihnă neefectuate trebuie plătite chiar dacă n-au fost cerute, conform unei decizii din acest an a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Concret, un angajator trebuie să compenseze în bani zilele de concediu de odihnă neefectuate chiar și în situația în care salariatul n-a depus cerere de concediu, dar asta numai dacă angajatul demonstrează că nu și-a putut lua concediu din motive independente de voința sa. Compensarea în bani se face numai la încetarea contractului de muncă.