Dezvoltarea durabilă este un concept cu o vechime de câteva decenii, însă asumarea acestui obiectiv, ca politică la nivel european, este de dată mai recentă. Precaritatea resurselor naturale, schimbările climatice, criza economică și dorința de coeziune socială au impus includerea acestei preocupări prioritare pe agenda publică și printre obiectivele orizontale ale proiectelor finanțate prin Fondul Social European. Iar atingerea acestui scop nu este posibilă fără o schimbare de mentalitate, fără conștientizarea importanței utilizării resurselor în mod rațional și eficient. Acesta este și motivul pentru care este nevoie ca managerii de proiecte derulate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) să fie instruiți să ia decizii mai „durabile”.

În acest context, peste patruzeci de de reprezentanți de organizații neguvernamentale, sindicate și întreprinderi mici și mijlocii au participat, la mijlocul lunii aprilie, la Sinaia, la cursul de perfecționare în management de proiect din perspectiva dezvoltării durabile. Participanții sunt membri ai Comunității de practică pentru dezvoltare durabilă și au beneficiat astfel de un training gratuit, finanțat în cadrul proiectului POSDRU „Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, derulat de asociația Salvați Dunărea și Delta, în parteneriat cu ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei.

Agenda cursului este structurată pe trei zile și include secțiuni teoretice și practice referitoare la managementul de proiect în contextul dezvoltării durabile, standardul ocupațional pentru managerul de proiect, strategia Europa 2020 și politicile publice pentru dezvoltarea durabilă. Mai mult, participanții beneficiază de instruire atât din punctul de vedere al scrierii și planificării, cât și al implementării, monitorizării și evaluării poiectelor aflate în derulare sau viitoare.

„Prin cursurile de Manager de proiect din perspectiva dezvoltării durabile dorim să oferim posibilitatea cât mai multor membri ai comunității de practică să aplice principiile dezvoltării durabile în demersurile lor zilnice. Peste 40 de participanti din 30 de organizații neguvernamentale, firme și sindicate s-au reunit în aprilie la Sinaia tocmai pentru a acționa în acest sens”, a explicat Andrei Pop, coordonator de proiecte în cadrul Asociației Salvați Dunărea și Delta.

Cursurile de perfecționare, autorizate CNFPA, sunt susținute de specialiștii de la Fundatia Terra Mileniul III, organizație cu o experiență de 14 ani în domeniul educației nonformale. Acestea se adresează oricărui manager sau expert pe termen lung din echipa de implementare a unui proiect POSDRU aflat în derulare, care are deja diploma de licență, indiferent de domeniu. Fiind autorizat CNFPA, participanții au posibilitatea obținerii certificatului de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. După finalizarea celor 42 de ore de pregătire teoretică și asistată, participanții urmează să elaboreze un proiect și, în urma absolvirii examinării CNFPA (pentru care trebuie să achite o taxă în valoare de 50 de lei), vor putea obține un certificat pentru ocupația de manager de proiect.

În luna mai sunt programate, tot la Sinaia, cursuri adresate cadrelor didactice și reprezentanților instituțiilor publice. În curând vor fi lansate și înscrierile pentru cursurile organizate la Cluj-Napoca, în perioada mai-iunie şi deschise participării tuturor celor cinci categorii de cursanți.

Per ansamblu, în cadrul proiectului se organizează 16 sesiuni de curs, de care vor beneficia cel puțin 320 de manageri înscrişi în Comunitatea de practică pentru dezvoltare durabilă, membri ai echipelor de implementare a proiectelor POSDRU.

Urmăreşte aici activităţile primei comunităţi de practică pentru dezvoltare durabilă din România. Comunitatedurabila.ro reuneşte resurse utile tuturor celor care îşi pun problema sustenabilităţii unui proiect – informaţii despre dezvoltare durabilă, aşa cum este ea înţeleasă şi aplicată; exemple de bune practici, noutăţi.

Comunitatea este un rezultat al proiectului „Parteneriat pentru dezvoltare durabila” co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investeşte în oameni!” iniţiat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu ActiveWatch şi implementat cu sprijinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.