Lovitură pentru cei care au cont! Trebuie să vă mișcați cât mai repede

Cu alte cuvinte, în termenul de maxim 15 zile (în urma calculului, ce exclude prima și ultima zi, sunt 17 zile), trebuie sa te adresezi justiției cu o cerere semnată și motivată riguros, pentru a anula măsura de poprire cont, explică avocatul Daniel Velicu. Amintim că un videoclip cu explicația acestuia poate fi vizualizată la finalul articolului.

În continuare, acesta explică de ce este abuzivă o poprire cont: „Poprirea contului si/ sau poprirea tertilor ce datoreaza bani debitorului este abuziva, daca nu exista o cerere expres formulata in acest sens de creditor. Daca actualul pretins creditor nu a formulat o cerere speciala de executare prin poprire conform prevederilor art 782 alin 1 C.pr.civ infiintarea unei popriri de catre executor la alegerea sa este profund nelegala si se impune a fi anulata.”

Toate cazurile în care avocatul identifică drept ilegală masura de poprire

De asemenea, avocatul a enunțat și toate cazurile în care identifică drept ilegală masura de poprire cont:

 • „Cand o poprire cont nu a fost validata de judecator prin procedura validarea popririi;
 • Cand acea poprire conta nu a fost ceruta expres de creditor – art 782 alin 1 Cod de procedura civila;Cand poprirea contului e ceruta de recuperatorii de creante aflati in ilegalitate;
 • Cand debitorul nu a primit somatia prealabila demararii executarii silite;
 • Nu se poate proceda la executarea silită prin poprire a sumelor destinate plății drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie și societăți bancare, in ce priveste debitorii institutii publice;
 • Nu se poate institui poprirea in raport cu debitorul Asociatia de proprietari, pentru sumele datorate lunar de terţul poprit, membru al asociaţiei de proprietari, debitoarei asociaţia de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreţinere, au afectaţiunea specială corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli. Decizia ICCJ nr. 84/2018  – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin care s-a statuat că în interpretarea dispoziţiilor art. 781 alin. 5 lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46 – 48 din Legea nr. 230/2007, art. 12 pct. B lit. c din H.G. nr 1.588/2007;
 • Cand executarea silita e suspendata. Suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară înlătură obligaţia terţului poprit de a indisponibiliza şi încasările, în contul debitorului poprit, ulterioare suspendării. Vezi Decizia ÎCCJ nr.11/2018 în solutionarea R.I.L.;
 • Cand creditorul nu a achitat taxa judiciara de timbru in contul corect;
 • Cesiunea contractului de credit a operat ilegal si/sau fara acordul debitorului cedat;
 • Contractul de imprumut, incheiat cu IFN sau BANCA, contine clauze abuzive;
 • Creditorul nu a fost reprezentat legal in fata executorului judecatoresc;
 • Cand debitorul nu a fost notificat in legatura cu cesiunea de creanta;
 • Creanta nu este certa si exigibila, avand in vedere lipsa comunicarii catre debitor a rezilierii contractului de credit, aspect care lipseste de opozabilitate si cesiunea creantei.
 • Masura Poprire cont poate fi ilegala sub aspectul cheltuielilor de executare silita, pe de o parte pentru lipsa incuviintarii cheltuielilor de executare, pe de alta parte, pentru ca a fost stabilita o suma disproportionate sau una depaseste maximul legal;
 • Creanta nu este certa, lichida si exigibila cand este invocata de firmele de BANCI, IFN-uri;
 • La data sesizarii executorului de pretinsul creditor, creanta era prescrisa, prin trecerea termenului de 3 ani sau 6 sase luni, in ce priveste intreg debitul sau o mare parte din debit;
 • Recuperatorii de creante se pretind institutii financiare sau investitori, desi nu sunt autorizati de BNR pentru asemenea activitati, cesiunea de creanta efectuandu-se contrar principiului capacitatii speciale de folosinta;
 • Cesiunea de creanta nu a dus la transferul atributului executorialității creanței in urma raportului dintre institutia bancara si cesionari;
 • Investcapital ltd sau orice alt creditor nu a depus dovezile justificative privind calitatea de creditor;A operat Prescriptia in timpul executarii silite, astfel acea poprire cont e ilegala intrucat a disparut dreptul material la actiune;
 • Masura Poprire cont poate fi ilegala din cauza sanctiunii – perimarea executarii silite;Contractul de credit a fost falsificat prin semnarea asa zisului debitor;
 • Cand debitul a fost achitat, insa executorul judecatoreasc continuar vadit abuziv cu executarea bunurilor mobile;Cand executorul judecatoresc nu a respectat competenta teritoriala a instantei de executare, prin incuviintarea executarii silite.
 • Cand operatorii precum RCS RDS, Vodafone, Orange, Telekom s.a. au calculat si impus sume abuziv.”