Măsurile anticriză PSD – PDL includ un plafon lunar de 1.000 lei pentru neimpozitarea venitului salarial în cazul tinerilor de până la 30 de ani, instituirea simetriei în tratamentul obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici şi MFP, scutire temporară de impozit pe dobânzi pentru persoane fizice, reiese din documentul obţinut de Mediafax.

Măsuri pentru stimularea economiei:

1. Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru IMM-urile aflate în dificultate din cauza crizei economice, în scopul sprijinirii acestora pentru plata datoriilor şi investiţii;

2. Susţinerea producţiei pentru export prin garanţii şi contragaranţii;

3. Credit fiscal pentru renovarea şi modernizarea locuinţelor şi clădirilor;

4. Scutirea profitului reinvestit în economia reală;

5. Folosirea clauzelor din contractele comerciale de tip Off-set pentru realizarea de investiţii, precum şi identificarea de măsuri suplimentare pentru stimularea şi dezvoltarea industriei alimentare în mediul rural (variantă: conceperea unui program naţional pentru dezvoltarea industriei alimentare în mediul rural);

6. Instituirea unui plafon lunar de 1.000 lei pentru neimpozitarea venitului salarial pentru tinerii de până la 30 de ani;

7. Utilizarea scrisorii bancare ca şi garanţie de bună execuţie pentru societăţile din domeniul construcţiilor;

8. Studierea posibilităţilor de creare a unui fond de investiţii, inclusiv prin includerea participaţiilor statului în societăţi comerciale, prin care să se asigure proiectele de investiţii de importanţă naţională;

9. Dezvoltarea unui proiect naţional de investiţii de mediu şi irigaţii, care să asigure îmbunătăţirea factorilor de mediu (amenajări hidrotehnice, ameliorarea solului) şi valorificarea potenţialului agricol şi care să fie prevăzut în proiectul de buget pe anul 2010;

10. Promovarea de proiecte pentru îndeplinirea criteriilor de la Lisabona pentru promovarea cercetării şi inovării: stimularea înfiinţării şi dezvoltării parcurilor ştiinţifice şi tehnologice şi a clusterelor de competitivitate; măsuri de încurajare a cercetării asemănătoare cu cele aflate în vigoare pentru sectorul IT;

11. Extinderea programului Rabla pentru tractoare şi alte utilaje agricole, începând cu 1 ianuarie 2010;

12. Extinderea programului Rabla pentru persoanele juridice de la 1 septembrie 2009;

13. Majorarea capitalului social al Fondului de Garantare a Creditului Rural şi îmbunătăţirea activităţii acestuia, orientată către investiţii în agricultură şi industria alimentară din mediul rural;

14. Îmbunătăţirea Legii investiţiilor, inclusiv prin reducerea valorii investiţiilor care pot beneficia de facilităţi, de la 50 mil. Euro la 10 mil Euro;

Măsuri pentru creşterea veniturilor bugetare:

1. Valorificarea unităţilor de atribuire (UA) a dreptului de poluare şi crearea de surse pentru investiţiile din sectorul energetic;

2. Vânzarea participaţiilor minoritare ale statului deţinute de AVAS, OPSPI şi alte instituţii ale administraţiei publice;

3. Vânzarea de către autorităţile locale a terenurilor pe care se află clădiri rezidenţiale în proprietatea cetăţenilor;

4. Introducerea impozitului forfetar pe activităţile unde evaziunea fiscală este dificil de evaluat, care să înlocuiască impozitul minim;

5. Extinderea bazei de impunere în agricultură prin extinderea producţiei agricole de piaţă;

6. Urgentarea apariţiei Legii privind parteneriatul public-privat (PPP) în concordanţă cu prevederile legislaţiei europene;

7. Majorarea redevenţelor;

8. Analiza posibilităţilor de supraimpozitare a profitului excepţional datorat unor factori exogeni (windfall profit);

9. Analiza posibilităţilor de colectare a accizei pentru carburanţi la pompă.

Măsuri pentru raţionalizarea cheltuielilor bugetare:

1. Restructurarea ANAF;

2. Adoptarea Legii responsabilităţii fiscale;

3. Introducerea standardelor de cost şi a normativelor de personal în domeniul public şi privat al statului;

4. Îmbunătăţirea procedurilor de control financiar, audit public intern şi control intern în instituţiile statului;

5. Restructurarea şi depolitizarea autorităţilor de management şi a organismelor intermediare privind accesarea fondurilor structurale;

6. Instituirea simetriei în tratamentul obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici şi MFP.

Măsuri pentru creşterea lichidităţii monetare în sectorul bancar:

1. Scutirea temporară de impozit a dobânzii aferente sumelor depozitate în bănci, de către persoanele fizice;

2. Creşterea ponderii împrumutului public intern pe termen scurt şi foarte scurt în totalul împrumutului public intern;

3. Predominanţa împrumutului public extern bazat pe euro-bonduri în totalul împrumutului public.

SURSA: Mediafax

DETALII:
Citeşte şi UPDATE 4: Patronatele şi analiştii nu cred în măsurile anticriză.