Acest prim capitol a fost elaborat în urma propunerilor care au rezultat din dezbaterile și conferințele organizate la începutul acestui an cu organizațiile profesionale, sindicale, politice și cu reprezentanții societăților civile.

Un obiectiv principal al legii a fost reducerea birocrației prin coborârea nivelului de decizie la nivelul conducerii spitalului. Aceasta va avea libertatea de a decide, fără aprobări superioare, asumându-și responsabilitatea și respectând reglementările Ministerului Sănătății privind organizarea și  funcționarea spitalelor, asupra angajării de personal, utilizării resurselor tehnice și umane din spital prin acordarea asistenței medicale în regim privat, la cererea pacienților.
Organizarea și funcționarea spitalelor au drept scop introducerea conceptului de autoguvernare a spitalului prin creșterea libertății manageriale care  să permită eficientizarea activității.
Acest prim capitol al legii îşi propune crearea posibilității reorganizării spitalelor,  ca Fundații, unități nebugetare, non profit, de utilitate publică. Decizia reorganizării va aparține actualului administrator al spitalului care devine membru fondator unic al Fundaţiei.

De asemenea, vor putea decide asupra atragerii de investiții private în spitalul public pentru creșterea calității serviciilor medicale, ceea ce va permite  o  competiție reală cu spitalele private.

Medicii şi personalul medical vor fi remuneraţi în funcție de calitatea, complexitatea și volumul activității, pe baza rezultatelor obţinute.

La rândul lor, pacienții vor beneficia de: creșterea calității serviciilor medicale, de reducerea plăților informale. de facilitarea dezvoltarea asigurărilor voluntare de sănătate ca urmare a dezvoltării asistenței medicale în regim privat în cadrul spitalului public.

Totodată, universitățile de învățământ medical vor putea să aibă în administrare spitale în care se desfășoară învățământ medical.

"Am solicitat reprezentanților spitalelor publice și private să analizeze textul documentului și să facă propuneri de completare sau modificare a acestuia până miercuri, 11 aprilie", a declarat Vasile Cepoi, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. În urma analizări propunerilor, se va redacta forma finală a textului în vederea supunerii  în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății, la secţiunea "Transparență decizională".