Potrivit acestuia, proiectul de lege are ca obiect reglementarea regimului juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri prin acordarea de facilităţi din partea autorităţilor publice pentru fondatorii acestora. Acesta stabileşte principiile de funcţionare a incubatoarelor de afaceri, defineşte termenii, expresiile şi modalităţile de înfiinţare. De asemenea, stabileşte perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri, tipurile de incubatoare, modul de administrare şi gestionare, condiţiile, obligaţiile şi serviciile administratorului, condiţiile de eligibilitate ale rezidenţilor incubatorului de afaceri, sursele de finanţare precum şi facilităţile pentru fondatorul incubatorului de afaceri. Ca autoritate cu atribuţii în domeniu este desemnat Departamentul pentru IMM-uri şi Mediul de Afaceri.

''Având în vedere situaţia actuală a IMM-urilor aflate în faza de start-up care se confruntă cu probleme considerabile cauzate de lipsa unui spaţiu în care să îşi desfăşoare activitatea, a suportului reprezentat de servicii de consultanţă, juridice şi de contabilitate şi lipsa suportului financiar, această lege poate fi o bună soluţie pentru rezolvarea acestor probleme'', spune senatorul Valentin Calcan.

În comunicatul se mai arată că facilităţile acordate fondatorilor incubatorului de afaceri sunt: scutirea, cu acordul autorităţii publice locale, de la plata impozitului pe terenul aferent incubatorului, de la plata impozitului pe clădiri, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi desfiinţare, alte facilităţi.

SURSA: Agerpres