Conform actului normativ, se va acorda o indemnizație pentru cei încadrați în gradul I de invaliditate.Astfel, pe lângă pensia de invaliditate, se vor da și acești bani. Vorbim despre 50% din salariul minim brut.

În prezent, legea prevede o indemnizație a cărei valoare este 80% din punctul de pensie.

Intervine și o schimbare importantă.

Dacă în legea actuală este menționat că nu mai sunt supuși revizuirii medicale cei au vârsta mai mică cu până la cinci ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, în noul proiect nu se mai regăsește această exceptarea. Concret, și aceștia vor fi obligați să meargă la revizuirile medicale periodice.