Reguli la bloc 2024. Cheltuielile de întreținere sunt compuse din contribuțiile calculate pe numărul de persoane și contribuțiile pentru suprafața utilă, cunoscute și sub denumirea de cote-părți de proprietate. În totalitatea facturilor, primele cheltuieli deduse sunt datoriile către asociație.

Conform prevederilor articolului 36, alineatul 1 din HG 400, în situația în care în clădirea în care locuiești are loc orice activitate comercială, cum ar fi un cabinet de avocatură sau o frizerie, atunci „administratorul este obligat ca înainte de defalcarea pe persoane și apartamente a sumelor adunate din facturi să scadă din acestea cheltuielile convenite de adunarea generala a locatarilor cu proprietarii spațiilor comerciale. Apoi, sumele ramase se împart pe număr de persoane sau cotă parte de proprietate”.

Din ce este format costul la întreținere

Reguli la bloc 2024. Deciziile privind plata pentru lift pentru locatarii de la etajul 1, parter sau demisol sunt luate în cadrul adunării generale. Ridicarea gunoiului, vidanjarea și deratizarea sunt distribuite în funcție de numărul de persoane. Costul energiei electrice utilizate pentru iluminatul scării blocului, în boxe sau alte spații comune, sau pentru hidrofoarele din subsol, este împărțit la numărul total de locatari.

În cazul în care nu există contoare pentru apă caldă/rece în scara blocului sau la branșament, se va folosi un sistem pausal conform prevederilor articolului 38, alineatul 2. Consumul nu va fi determinat pe baza contoarelor din apartamente.

Atunci când nu toate apartamentele sunt echipate cu contoare de măsurare, adunarea generală are responsabilitatea de a stabili citirea consumurilor, repartizarea cheltuielilor și modalitățile de plată. Costurile apei și ale gazului nu sunt fixe și pot varia de la o lună la alta.

Cota parte din proprietate reprezintă procentul din suprafața totală utilă a unei locuințe, raportată la totalul suprafeței utile a tuturor locuințelor din condominiu. Aceste cheltuieli includ lucrări de întreținere, reparații, consolidări și încălzirea spațiilor comune.

De asemenea, sunt incluse costurile pentru consumul de apă și canalizare, salariile personalului și produsele consumabile.

la bloc, blocuri, apartamente
Bloc, apartamente; SURSA FOTO: Dreamstime

Din ce este alcătuit fondul de reparații

Fondul de reparații reprezintă o parte esențială a facturii de întreținere pentru proprietarii de apartamente. Costurile care sunt acoperite de fondul de reparații includ:

 • reparații ale clădirii și ale infrastructurii comune, cum ar fi acoperișul, fațada și lifturile;
 • reparații la conducte și rețelele de apă și canalizare;
 • achiziționarea și înlocuirea echipamentelor comune, cum ar fi interfonul, camerele de supraveghere și sistemele de
 • securitate;
 • întreținerea și curățarea spațiilor comune, cum ar fi scările, holurile și curtea;
 • costurile cu asigurarea clădirii și a infrastructurii comune;
 • înlocuirea și repararea ferestrelor, ușilor și a altor elemente ale clădirii.

Cheltuieli comune și individuale

Cheltuielile comune cuprind costurile pentru întreținerea și reparația elementelor folosite de toți proprietarii de apartamente. Acestea includ:

 • întreținerea clădirii și a spațiilor comune, cum ar fi scările, holurile și curtea, așadar curățenie și salubritate
 • utilități comune, cum ar fi apa și energia electrică utilizată în holuri, ascensoare și alte spații comune
 • întreținerea și reparația sistemelor comune, cum ar fi interfonul, camerele de supraveghere și sistemele de securitate.

Cheltuielile individuale cuprind costurile pentru întreținerea și reparația elementelor utilizate exclusiv de proprietarii de apartamente. Acestea includ:

 • utilitățile specifice apartamentului, cum ar fi apa, căldura și energia electrică;
 • reparații ale ferestrelor, ușilor și a altor elemente specifice ale apartamentului;
 • îmbunătățiri ale apartamentului, cum ar fi renovările și modificările personalizate.