Klaus Iohannis nu este de acord cu modificările

Președintele Klaus Iohannis a sesizat CCR în legătură cu modificările aduse Legii recunoștinței față de eroii Revoluției române și cei ai revoltei muncitorești din Brașov, din 1987.

Pe 15 noiembrie 2023, Parlamentul a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, modificările legii.

Actul normativ reglementează drepturile cuvenite în calitate de Erou-Martir. Sunt introduse o serie de modificări și completări. Unele dispoziții ale ordonanței de urgență încalcă norme și principii constituționale. Redactarea este lipsită de claritate creând o confuzie și asta are implicații directe asupra drepturilor beneficiarilor legii. Mai mult de atât, confuzia se creează și asupra exercitării atribuției constituționale a Președintelui României de a conferi titluri și decorații.

„Astfel, dispozițiile din OUG nr. 95/2014 supuse controlului de constituționalitate contravin unor norme și principii constituționale, pentru motivele expuse în cele ce urmează. În memoria celor care și-au jertfit viața și în semn de recunoaștere a meritelor celor care s-au remarcat în mod deosebit în lupta pentru răsturnarea regimului totalitar, ca recompensă a societății pentru contribuția adusă la înfăptuirea Revoluției din 1989 a fost adoptată Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. În baza dispozițiilor acestei legi, puteau fi acordate luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 titlurile de: „Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989”, „Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” și „Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989”, precum și anumite drepturi de natură patrimonială.

S-a format o comisie din 17 membri

În vederea recunoașterii calităților respective, a eliberării certificatelor doveditoare și propunerii distincțiilor, a fost instituită o comisie. Este vorba despre o comisie formată din 17 membri. Aceștia sunt reprezentanți ai Guvernului și ai asociațiilor de revoluționari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992. Rolul comisiei era cel de a elibera certificate doveditoare celor îndreptățiți legal și de a propune acordarea distincțiilor. Comisia instituită de lege atestă o stare de fapt, în baza unor documente justificative depuse de solicitanți, eliberând un document doveditor.

Legea recunoștințe a creat un nou cadru legal pentru exprimarea recunoștinței față de eroii-martiri. Este vorba despre persoanele care au avut un rol determinant în Revoluția din 1989, urmașii eroilor-martiri, și persoanele care au luptat în revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 1987.

Potrivit Președinției, necorelarea intervenției legiuitorului cu ansamblul reglementărilor existente, cu încălcarea normelor de tehnică legislativă, face inaplicabil întregul mecanism al conferirii de decorații de către Președintele României.