Proiectul va fi cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Termenul de finalizare a proiectului este de 16 luni de la data atribuirii contractului.

Printre solicitările Ministerului Economiei se numără implementarea unei soluţii informatice destinate eficientizării serviciilor la nivelul administraţiei publice în ultimii trei ani, livrarea, instalarea şi configurarea echipamentelor hardware şi de comunicaţii, precum şi activităţi de project management, analiză, proiectare, instruire, testare.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, preţul ofertei în proporţie de 40%, modul în care ofertantul înţelege obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate – 20%, organizarea şi planificarea corectă în timp a activităţilor pe durata de desfăşurare a contractului – 20% şi unitatea soluţiei ofertate – 20%.

Garanţia de participare la licitaţie este de 250.000 lei, garanţia de bună execuţie – 5% din valoarea fără TVA a contractului. Compania contractantă trebuie să însumeze 19,5 milioane lei, pe ultimii trei ani financiari, iar ofertantul trebuie să dovedească experienţă similară în ultimii trei ani, iar valoarea cumulată a contractelor să fie de minim 12,5 milioane lei, fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 6 octombrie 2011.
SURSA: Agerpres