Consiliul Investitorilor Străini (CIS) susţine menţinerea cotelor actuale de impozit şi TVA şi propune ca alternativă pentru creşterea veniturilor bugetare lărgirea bazei de impozitare şi eficientizarea sistemului de colectare a taxelor şi impozitelor.

„Menţinerea unei stabilităţi în domeniul fiscal trebuie să fie un obiectiv ferm al autorităţilor, pentru a asigura un mediu legislativ stabil în situaţia actuală, iar acesta reprezintă elementul cheie prin care România continuă să atragă noi investiţii”, a declarat, vineri, Şerban Toader, responsabil pe axa de fiscalitate în cadrul CIS şi Senior Partner KPMG.

Ar trebui o mai bună colectare

El a arătat că, în contextul economic actual, este necesară concentrarea eforturilor autorităţilor, nu atât pe modificarea cotelor de impunere, măsură ce ar putea avea efecte negative asupra mediului privat, cât pe identificarea unor modalităţi alternative de creştere a veniturilor la bugetul de stat.

Toader crede că este necesară introducerea unei legislaţii fiscale de relansare economică, care să permită contribuabilor să îşi declare voluntar obligaţiile fiscale reale, precum şi posibilitatea acestora de a-şi negocia direct impozitele cu autorităţile fiscale.

O altă măsură importantă pentru majorarea veniturilor bugetare este şi creşterea rolului de prevenire şi de conformare fiscală, pe care trebuie să îl aibă autorităţile fiscale.

Stabilitatea fiscală ar trebui să fie prioritară

În contextul economic şi politic actual, Toader susţine ideea că stabilitatea politicii fiscale trebuie să fie prioritatea autorităţilor române, în scopul menţinerii unui climat pozitiv şi al susţinerii unui mediu de afaceri puternic.

De asemenea, elementele necesare unei asemenea politici sunt elaborarea unei strategii fiscale coerente pe termen mediu şi lung şi o mai bună transparenţă decizională, coroborată cu îmbunătăţirea parteneriatului dintre autorităţi şi contribuabili, în special printr-un dialog permanent cu mediul privat.”Luarea unor decizii pe termen scurt, fără a se cuantifica impactul pe termen lung, e ca şi când ai lua un medicament să scapi de răceală şi peste două zile te-ai îmbolnăvit de inimă”, a explicat Toader.

Consiliul Investitorilor Străini este o asociaţie înfiinţată în 1997 şi cuprinde cei mai importanţi investitori străini din România. CIS are în prezent aproximativ 110 companii membre, ale căror investiţii cumulate în România reprezintă aproape două treimi din totalul investiţiilor străine directe realizate din anii ’90.

SURSA:Mediafax