Pe elemente de structură, în trimestrul I 2018 faţă de trimestrul I 2017, au fost înregistrate creşteri la alte cheltuieli cu 138,3% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 7,7%, în timp ce lucrările de construcţii noi au scăzut cu 3,8%. 

Astfel, investiţiile nete în lucrări de construcţii noi au totalizat 6,26 miliarde de lei, în primele trei luni din aceste an, cele în utilaje (inclusiv mijloace de transport) 6,58 miliarde de lei, iar alte cheltuieli au însumat 2,942 miliarde de lei. 

Potrivit datelor INS, raportările pe activităţi ale economiei naţionale arată o creştere a ponderii investiţiilor nete în agricultură până la 5,9 procente în primul trimestru din 2018, faţă de 4,4% în aceeaşi perioadă din 2017, iar pe alte ramuri până la 16,5%, faţă de 4% în T1 2017, în timp ce investiţiile nete orientate către industrie au înregistrat o scădere cu 2,4 puncte procentuale, până la 32,9% în T1 2018. 

Investiţiile în comerţ şi servicii au scăzut cu 7,4 puncte procentuale în primele trei luni din 2018, până la 23%, iar cele din construcţii cu 4,2 puncte procentuale, ajungând la 21,7%. 

Conform datelor INS, investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi sau de la populaţie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.).