Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, Transelectrica planifică dezvoltarea RET, ţinând seama de stadiul actual şi evoluţia prognozată a consumului, parcului de producţie şi schimburilor de energie electrică şi elaborează la fiecare doi ani un plan de dezvoltare pentru următorii 10 ani succesivi, supus aprobării ANRE şi proprietarului reţelei, scrie Agerpres.

Prin Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2016 – 2025 s-au stabilit direcţii prioritare în ceea ce priveşte efectuarea investiţiilor. Se are în vedere, astfel, extinderea RET prin construcţia de linii noi şi retehnologizarea staţiilor existente, creşterea capacităţii de interconexiune, creşterea capacităţii de transport între zona de est (Dobrogea) şi restul Sistemului Energetic Naţional (SEN) interconectat, siguranţa alimentării consumului din zone deficitare şi retehnologizarea şi modernizarea staţiilor existente. 

Astfel, la finalul anului 2025, Transelectrica va opera un parc de echipamente adus la zi din punct de vedere tehnologic, cu grad înalt de fiabilitate şi eficienţă energetică.

Proiectele de dezvoltare a RET incluse în planul pentru următorii 10 ani satisfac necesităţile SEN identificate pentru scenariile care au stat la baza elaborării acestuia. Totodată, la nivel mai larg, acestea se integrează în efortul tuturor Operatorilor de Transport şi de Sistem europeni, de a dezvolta reţelele transeuropene şi de a asigura interoperabilitatea acestora.

Proiectele declarate de interes comun european se regăsesc în Planul European pe 10 ani de dezvoltare a reţelei de transport al energiei electrice 'Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2014', respectiv în Planul de dezvoltare a RET perioada 2016 – 2025'. 

Valoarea totală a investiţiilor planificate pe orizontul Planului de dezvoltare RET este estimată la circa 5 miliarde lei. Valoarea menţionată nu include investiţiile de racordare la RET a noilor utilizatori, finanţarea acestor investiţii fiind asigurată prin tariful de racordare plătit de utilizatorul racordat.

Compania va utiliza un mix adecvat şi echilibrat pentru finanţarea investiţiilor planificate, cu considerarea tuturor opţiunilor şi instrumentelor oferite atât de piaţa financiară, cât şi de programele de finanţare nerambursabilă operate de Uniunea Europeană.

Planul de dezvoltare a RET, perioada 2016-2025, va fi disponibil pe website-ul Transelectrica.