Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,6%. Indicele câştigului salarial real  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,4%.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4.907 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.088 lei).

Iulie 2015 comparativ cu Iunie 2015

În luna iulie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată , acordării de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă şi pentru performanţe deosebite), sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 14,2% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, respectiv cu 14,1% în alte activităţi extractive;
  • între 6,0% şi 8,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor mijloace de transport;
  • Între 4,5% şi 5,5% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, hoteluri şi restaurante, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală; activităţi de difuzare şi transmitere de programe), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor (inclusiv activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei (inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, construcţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iunie de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

•             cu 10,9% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

•             între 9,5% şi 10,0% în activităţi de editare, fabricarea băuturilor;

•             între 2,0% şi 4,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, cercetare-dezvoltare, activităţi de servicii anexe extracţiei, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.

În sectorul bugetar  s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă astfel: administraţie publică (2,2%), sănătate şi asistenţă socială (1,3%), ca urmare a aplicării prevederilor legale de la 1 iulie 2015 . În învăţământ s-a înregistrat o scădere a câştigului salarial mediu net (-3,4%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.