Astfel, potrivit datele Institutului Naţional de Statistică, salariul mediu brut de bază, în luna octombrie 2010, a fost de 1.525 lei pentru salariaţii care au lucrat 21 de zile, cu program complet, în creştere cu 2,3% faţă de perioada similară din anul precedent.

În timp ce în toate activităţile sectorului bugetar salariile au scăzut, cele mai semnificative diminuări au fost înregistrate în sănătate şi asistenţă socială (-23,6%), învăţământ (-22,1%) şi administraţia publică (-11,9%).

Salariul mediu brut realizat, în aceeaşi perioadă, la nivel naţional, a fost de 1.721 lei, în scădere cu 3,9% comparativ cu intervalul similar din 2009. Salariul mediu brut realizat cuprinde, pe lângă salariul de bază, şi o parte variabilă compusă din sporuri şi prime acordate ca procentaj din salariu sau ca sumă fixă, potrivit INS. Salariul mediu brut de bază, în octombrie anul trecut, a fost de 1.525 lei pentru salariaţii care au lucrat 21 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat, de 1.721 lei.

Comparativ cu anul precedent, salariul mediu brut de bază a crescut cu 2,3%, iar salariul mediu brut realizat a scăzut cu 3,9%.

Bărbaţii, 51,9% din totalul salariaţilor care au lucrat 21 zile pe lună

Efectivul salariaţilor consemnat la data de 31 octombrie 2010 (exclusiv salariaţii din sectorul economic cu mai puţin de patru salariaţi) a fost de 4162,5 mii persoane, bărbaţii reprezentând 51,9%, în timp ce numărul salariaţilor care au lucrat 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2010, a fost de 3554,5 mii persoane (85,4% din efectivul total al salariaţilor). Ponderea femeilor în această categorie a fost de 47,3%.

Cercetarea INS arată faptul că din punct de vedere al repartizării salariaţilor după salariile brute, 7% din numărul celor care au lucrat cel puţin 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2010, au realizat sub şi la nivelul salariului minim pe economie (600 lei).

Totodată, 54,8% dintre salariaţi au realizat salarii brute cuprinse între 601 şi 1.500 lei, 27,2% – între 1.501 şi 3.000 lei, 7,5% au realizat salarii brute între 3.001 şi 5.000 lei, iar 3,5 % au realizat salarii brute de peste 5.000 lei.

Distribuţia salariaţilor după salariile brute realizate relevă o concentrare în zona salariilor mai mici de 1.500 lei, atât în rândul femeilor (65,7%), cât şi al bărbaţilor (58,4%).

Cele mai mari sporuri în industria extractivă

Analiza raportului dintre salariul de bază şi salariul realizat, pe activităţi, arată că cele mai mari sporuri şi adaosuri se regăsesc în: industria extractivă (40,6%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (33,9%), transport şi depozitare (23%).

În ceea ce priveşte activităţile sectorului bugetar, după aplicarea de la 1 ianuarie 2010 a prevederilor Legii-cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, sporurile, majorările, precum şi indemnizaţiile de conducere au fost incluse în salariul de bază, în condiţiile prevăzute de lege, spre deosebire de anii precedenţi când aceste drepturi salariale erau cuprinse în salariul realizat. De asemenea, începând cu luna iulie 2010, cuantumul brut al salariilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale aferente personalului plătit din fonduri publice au fost diminuate cu 25%, în conformitate cu prevederile Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Consecinţa aplicării acestor acte normative a fost de diminuare a salariului brut de bază, în luna octombrie 2010, faţă de aceeaşi lună a anului precedent, în activităţile de administraţie publică (-2,7%), respectiv învăţământ (-10,7%).

În sănătate şi asistenţă socială salariul de bază brut din luna octombrie 2010 a fost cu 8,4% mai mare decât cel din anul precedent, din cauza includerii în salariul de bază a mai multor categorii de sporuri şi alte drepturi specifice, începând cu ianuarie 2010.

Salariul brut realizat în luna octombrie 2010 faţă de luna octombrie 2009 a fost mai mic în toate activităţile sectorului bugetar, astfel: cu 23,6% în sănătate şi asistenţă socială, cu 22,1% în învăţământ, respectiv cu 11,9% în administraţia publică.

Majoritatea femeilor, cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

Din punct de vedere al distribuţiei salariaţilor în sectorul bugetar, bărbaţii se regăsesc în proporţie semnificativă în grupele majore de ocupaţii de meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor şi operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse (40,1%), iar majoritatea femeilor (56,6%) se concentrează în grupele de specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice (21,6%), lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi (18,7%) şi tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (16,3%).

Statistica asupra salariilor în luna octombrie se realizează anual, ca o cercetare statistică selectivă în întreprinderi având ca perioadă de referinţă luna octombrie. Rezultatele detaliate ale anchetei sunt prezentate în publicaţia intitulată „Repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii realizate în luna octombrie 2010”, cu termen de apariţie sfârşitul lunii aprilie.