În anul 2016, producţia de energie primară a scăzut cu 6,0% faţă de 2015, iar importurile de produse energetice au crescut cu 15,7%; consumul intern brut de energie a scăzut cu 0,6% faţă de anul anterior, iar consumul final energetic a înregistrat o creştere de 1,9% faţă de anul 2015. 

Resursele de energie disponibile în anul 2016 au fost identice cu cele din anul 2015, respectiv 42,2 milioane tone echivalent petrol (tep), scăderea producţiei de energie primară fiind compensată de creşterea importurilor de produse energetice. 

Resursele de energie primară în anul 2016 au fost de 40,9 milioane tone echivalent petrol, în creştere cu 141.000 tep (+0,3%) faţă de anul precedent. 

Importul de produse energetice a urcat cu 15,7%, în principal din cauza creşterii importului de gaze naturale (+1,025 milioane tep) şi ţiţei (+872.000 tep). Au scăzut, în schimb, importurile de produse petroliere şi cărbune cu 106.000 tep, respectiv 19.000 tep. 

Producţia de energie primară în anul 2016, de 24,7 milioane tep, a scăzut cu 1,5 milioane tep faţă de anul 2015, dar a continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 58,8% din acestea. Cea mai importantă scădere faţă de anul precedent (-11,4% ) a fost cea a producţiei de gaze naturale. Producţia primară de energie electrică a înregistrat o creştere cu 3,4% faţă de anul anterior (+77.000 tep). 

Consumul final energetic în anul 2016 a crescut cu 1,9% faţă de anul 2015. În industrie, consumul final a fost mai mic cu 2,1%, în principal din cauza ramurilor industriale mari consumatoare de resurse energetice, cum ar fi industria produselor chimice şi farmaceutice, produse din cauciuc şi mase plastice (-140.000 tep) şi industria metalurgică (-81.000 tep), ale căror consumuri energetice cumulate reprezintă 47,1% din consumul final din industrie (inclusiv construcţii). În industria construcţiilor metalice, maşinilor şi echipamentelor, consumul final energetic a rămas la acelaşi nivel cu cel de anul trecut. 

Exportul de energie a crescut faţă de anul 2015 cu 132.000 tep (+2,2%). 

Totodată, consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2016 a fost de 1.606 kilograme echivalent petrol, mai arată datele INS. 
Agerpres