Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 77,2%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,8%, ponderi similare cu cele din anul 2016. 

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (74,2% din total turişti străini), iar din aceştia 85,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene. Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au provenit din Germania (324.400), Israel (292.800), Italia (241.400), Franţa (167.200) şi SUA (157.200). 

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au urcat cu 24,3%, la 12,7 milioane. Pe de altă parte, plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în anul 2017 de 19,9 milioane, în creştere cu 23,6% comparativ cu anul 2016. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 69,3% din numărul total de plecări. 

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români au reprezentat 80,4%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 19,6%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (72,9% din total turişti străini), iar din aceştia 84,8% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene. Durata medie a şederii a fost, anul trecut, de 2,3 zile la turiştii români şi 1,9 zile la turiştii străini. 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2017 a fost de 31,2% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 0,4 puncte procentuale faţă de anul 2016. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în anul 2017 s-au înregistrat la hoteluri (39,4%), vile turistice (25,9%), spaţii de cazare pe nave (24,6%), bungalouri (22,7%) şi popasuri turistice (22,6%). 

Cât priveşte statistica pentru luna decembrie, atât sosirile cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 10,5% respectiv cu 11,5%. 

Comparativ cu luna decembrie 2016, în luna decembrie 2017 la punctele de frontieră s-au înregistrat creşteri atât la sosirile vizitatorilor străini cu 26,7% cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 15,7%. (Sursa: Agerpres)