Se estimează că activitățile infracționale generează aproximativ 110 miliarde de euro anual. Un raport Europol din 2016 a arătat că 98,9% din profituri rămân la dispoziția infractorilor; 2,2% din încasările din infracțiuni au fost confiscate sau înghețate provizoriu în UE în perioada 2010-2014, însă doar 1,1% au fost confiscate definitiv.

 Situația în momentul de față

În prezent, confiscarea transfrontalieră a bunurilor în interiorul UE este reglementată de câteva acte legislative, care conțin lacune serioase de pe urma cărora profită infractori și teroriști care își ascund averile în alte state membre. Procedurile și certificatele actuale sunt complexe și ineficiente (de exemplu, nu există limite de timp sau limitele de timp nu sunt obligatorii). O altă problemă este protecția nesatisfăcătoare a drepturilor victimelor la restituire și despăgubire.

Regulile actuale vor fi înlocuite printr-un regulament care va fi aplicat în toate statele membre și va permite executarea mai rapidă și eficientă a ordinelor de înghețare și confiscare. Noul act legislativ va include termene limită mai stricte pentru autorități și certificate standard pentru toate țările UE. Totodată, acesta cuprinde toate tipurile de infracțiuni și acordă prioritate restituirii bunurilor către victime.

Parlamentul a întărit regulile prin includerea unei clauze de nerecunoaștere în cazul nerespectării drepturilor fundamentale și a unui termen de 45 de zile pentru executarea ordinelor de confiscare. De asemenea, eurodeputații au adăugat prevederi pentru a promova reutilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale.

După dezbaterea de miercuri și votul în plen de joi, regulamentul se va întoarce la Consiliu pentru aprobarea finală. Acesta se va aplica la 24 de luni după intrarea sa în vigoare.

Această propunere face parte dintr-o serie de măsuri care vizează combaterea finanțării terorismului și a crimei organizate. Parlamentul a aprobat deja reguli mai stricte împotriva spălării de bani și pentru controale mai stricte ale fluxului de numerar.

SURSA: europarl.europa.eu