• total Notificări privind intenția de restructurare a datoriilor fiscale depuse – 2.033;
  • total Cereri/Planuri de restructurare a datoriilor fiscale depuse – 235;
  • total Decizii de soluționare a cererilor de restructurare depuse – 213, din care:
  • 179 Decizii de aprobare a Planurilor/Cererilor de restructurare depuse;
  • 34 Decizii de respingere a Planurilor/Cererilor de restructurare depuse;
  • 22 Cereri de restructurare în curs de soluționare.

Raportat la numărul cererilor de restructurare depuse şi soluționate, procentul de peste 80% Planuri de restructurare admise poate părea încurajator pentru contribuabil, dar, având în vedere numărul (foarte) mic de Cereri/Planuri de restructurare depuse, trebuie găsite rapid soluții pentru a face efectivă accesarea facilităților fiscale instituite de OGR 6/2019, amânarea sine die a termenelor de notificare/depunere nefiind una viabilă.

În opinia noastră, un aspect deosebit de îngrijorător revelat de aceste inormații statistice este faptul că doar 12% din totalul de 2.033 de societăti debitoare s-au „încumetat’’ să depună un Plan de restructurare, recunoscându-şi de facto starea de insolvabilitate/incapacitate de plată/insolvență/faliment, beneficiile Notificării intenției de restructurare părând un instrument folosit în disperare de cauză pentru a amâna o decizie radicală în acest sens, dar predictibilă.

Coroborând propriile alegații şi propuneri de lege ferenda din precedentul articol cu datele statistice precitate, putem conchide că primele au fost deplin justificate.

Revenim, aşadar, cu recomandările noastre anterioare (în calitate de profesionişti în restructurări şi insolvențe) către specialiştii din Finanțe de a solicita amendarea prevederilor legale referitoare la neîndeplinirea condițiilor eşalonării la plată şi la definirea activelor indispensabile, în vederea măririi numărului de contribuabili cărora li se acordă o şansă de redresare/viabilizare, în spiritul Directivei europene privind restructurarea şi al Legii insolvenței.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea