Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la articolul 58, alineatul 4 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

Potrivit documentului, se prevede actualizarea cuantumului indemnizaţiei lunare şi al bugetului personal complementar lunar, aceste beneficii fiind raportate la indicatorul social de referinţă (ISR).

Creşterea nivelului acestor prestaţii sociale va fi cu 15,98%, începând din ianuarie 2015. În consecinţă, indemnizaţia lunară ar urma să crească de la 202 de lei la 234 de lei pentru persoanele cu handicap grav (respectiv 0,468 ISR), indiferent de venituri, şi de la 166 de lei la 192 de lei pentru persoanele cu handicap accentuat (respectiv 0,384 ISR).

Bugetul personal complementar lunar ar urma să fie majorat, de la 1 ianuarie 2015, de la 91 de lei la 105 lei pentru persoanele cu handicap grav (0,210 ISR), de la 68 de lei la 78 de lei pentru persoanele cu handicap accentuat (0,156 ISR) şi de la 33,5 lei la 38 de lei pentru persoanele cu handicap mediu (0,076 ISR).

'Această actualizare reflectă indicele de creştere a preţurilor de consum pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2012', se arată în nota de fundamentare care însoţeşte documentul.

Fondurile necesare pentru plata acestor prestaţii sociale vor fi asigurate din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Conform notei de fundamentare a proiectului, media pe cinci ani a impactului financiar asupra bugetului general consolidat este de 297,882 milioane de lei. Proiectul de act normativ se va afla în dezbatere publică până pe 8 decembrie 2014.

SURSA: Agerpres