Pentru a putea beneficia de aceste facilitati, societatea comerciala trebuie sa ideplineasca i mod cumulat urmatoarele conditii: sa aiba sediul declarat i aria ce reprezinta zona defavorizata, sa desfasoare activitate i zona defavorizata, sa realizeze investitii noi, sa creeze noi locuri de munca prin investitia realizata, sa detina certificat de investitor i zona defavorizata.
in ceea ce priveste prima conditie, ideplinirea acesteia se poate realiza fie prin schimbarea sediului actualei societati, fie prin crearea unei noi societati cu sediul principal i zona defavorizata.
A doua conditie nu trebuie interpretata mecanic, prin raportarea desfasurarii activitatii strict i aria geografica delimitata de zona defavorizata, ci doar ca activitatea sa fie iregistrata i evidente la sediul aflat i zona defavorizata. Societatea va putea, de exemplu, sa construiasca sau sa-si desfasoare comertul (ambulant, de exemplu) si i alt teritoriu.
Cea de-a treia conditie se ideplineste prin crearea si iregistrarea i contabilitate a investitiei, dupa declararea zonei defavorizate. Prin urmare, conditia este ideplinita chiar daca investitia se realizeaza anterior obtinerii certificatului de investitor i zona defavorizata, isa numai daca iregistrarea contabila a investitiei este efectuata ulterior declararii zonei defavorizate.
A patra conditie este ideplinita doar daca se creeaza locuri de munca noi pentru forta de munca neocupata si care domiciliaza i zona defavorizata. Aceasta conditie nu este ideplinita i cazul i care salariatii sunt angajati prin transfer sau isi dau demisia de la fostul loc de munca.
Deoarece legea nu precizeaza, forma contractuala de angajare poate fi fie contract individual de munca, fie conventie civila de prestari servicii (cu respectarea conditiilor legale prevazute pentru icadrarea cu conventie). Legea nu precizeaza nici numarul de locuri de munca ce trebuie create, astfel icit conditia este ideplinita chiar si prin crearea unui singur loc de munca nou.
A cincea conditie se ideplineste prin eliberarea de catre agentia pentru dezvoltare regionala din raza teritoriala a respectivei zone defavorizate, la cererea societatii, a certificatului de investitor i zona defavorizata. Acest certificat se elibereaza daca societatea face dovada ca a efectuat investitia noua si ca a angajat salariati noi. Dovada privind salariatii se realizeaza prin carnetele de munca ale noilor salariati sau, i lipsa carnetelor de munca, prin declaratia acestora ca nu au avut un loc de munca si nu obtin venituri din activitati independente.
Societatile care, aflindu-se la iceputul activitatii (fiind nou-ifiintate), nu pot face dovada ideplinirii conditiilor, vor primi un certificat provizoriu de investitor i zona defavorizata, valabil pe o perioada de maxim trei luni, timp i care se angajeaza sa ideplineasca conditia investitiei noi si a angajarii de personal. in caz contrar, vor fi obligate sa restituie facilitatile acordate pe baza certificatului provizoriu.
Avantaje maxime din cumularea legilor
in timp ce facilitatile acordate de Legea nr. 133/1999 nu se aplica societatilor care desfasoara activitati de comert sau de ichiriere de bunuri mobile si imobile, OUG nr. 24/1998 nu mai face aceasta distinctie, acordind facilitati pentru toate societatile comerciale care isi desfasoara activitatile i zone defavorizate, indiferent de obiectul de activitate.
inca o deosebire importanta este aceea ca scutirea de impozit pe profit i cazul IMM-urilor se acorda pentru profitul reinvestit; nici de aceasta data, i cazul zonelor defavorizate, OUG nr. 24/1998 nu mai face nici un fel de precizare, acordind scutire pentru tot profitul obtinut de firmele care activeaza i aceste zone.
Deosebirile dintre cele doua regimuri nu ocolesc nici facilitatile vamale. OUG nr. 24/1998 acorda scutiri de la plata taxelor vamale pentru masinile si utilajele importate i vederea efectuarii de investitii i zona, i timp ce, i cazul IMM-urilor, Legea nr. 133/1999 impune conditia folosirii acestor bunuri i productia proprie. Situatia este si mai diferita i cazul importurilor de materii prime, deoarece Legea nr. 133/1999 impune conditia ca, pentru a fi scutite de taxe vamale, materiile prime sa fie folosite la realizarea unor produse care, la rindul lor, sunt scutite de taxe vamale la import (pe baza celebrei hotariri de guvern care se lasa asteptata). in cazul zonelor defavorizate, singura cerinta este aceea ca materiile prime sa fie folosite i productia proprie, ceea ce se traduce, de fapt, prin interdictia recomercializarii acestora.
Legea nr. 133/1999 nu mai prevede nici scutirea de TVA acordata de OUG nr. 24/1998 pentru echipamente, instalatii, mijloace de transport si alte bunuri amortizabile produse i tara si folosite i productia proprie.
Cu toate aceste deosebiri, nu excludem isa cumulul calitatii de IMM cu aceea de firma care desfasoara activitati itr-o zona defavorizata. Ma refer, i primul rind, la avantajul pe care l-ar putea aduce pentru o firma cumulul celor doua calitati, i special i ceea ce priveste scutirea de taxe vamale, acordata pentru importul de masini si utilaje. Presupunind ca o societate comerciala activind itr-o zona defavorizata are si calitatea de IMM, atunci ar putea obtine scutiri de taxe vamale de import nu numai pentru bunurile destinate realizarii de investitii i zona, ci si pentru bunurile folosite i propria sa activitate.
Ramine isa o certitudine faptul ca atit din punctul de vedere al procedurilor de obtinere a facilitatilor, cit si din punctul de vedere al itinderii si existentei acestor facilitati, OUG nr. 24/1998 se dovedeste mult mai „rentabila” decit icilcita Lege nr. 133/1999.    

Cum se obtin facilitatile
Pentru a beneficia de facilitati i zone defavorizate, societatile trebuie sa ideplineasca urmatoarele conditii:
· sa aiba sediul i zona defavorizata;
· sa desfasoare activitate i aceasta zona;
· sa realizeze investitii i zona;
· sa obtina certificat de investitor i zona defavorizata;
· sa creeze noi locuri de munca.
Din punctul de vedere al existentei, itinderii si al modului de aplicare a facilitatilor oferite de zonele defavorizate, OUG nr. 24/1998 se dovedeste a fi mai usor si mai eficient de aplicat decit Legii nr. 133/1999. L