IGPF precizează că această măsură intră în vigoare ca urmare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 850/ 2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17.05.2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/ 2001 al Consiliului de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie, Ucraina fiind introdusă în partea 1 din Anexa II a Regulamentului 539/2001. 

Cetăţenilor din Ucraina cu paşapoarte biometrice li se permite intrarea în România fără viză dacă prezintă documentele care justifică scopul şi condiţiile şederii lor şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea. 

De asemenea, cetăţenii ucraineni aflaţi în tranzit trebuie să prezinte garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul României. 

IGPF subliniază că ucrainenii care vor să intre în România fără viză trebuie să nu fie incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în ţara noastră sau care au fost declaraţi indezirabili; nu au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României ori nu au încercat să treacă frontiera României cu documente false; pe numele lor nu au fost introduse alerte în Sistemul Informatic Schengen în scopul refuzării intrării. 

IGPF precizează, de asemenea, că rămân în vigoare prevederile Acordului privind micul trafic de frontieră încheiat între guvernele României şi Ucrainei – cetăţenii ucraineni, titulari ai unor permise de mic trafic eliberate de către autorităţile competente, pot călători şi sta pe teritoriul României, având obligaţia de a nu depăşi limita de 50 km de la linia de frontieră şi de a respecta condiţiile şi scopul pentru care a fost eliberat un astfel de document. 

Poliţia de Frontieră Română menţionează că este folosită la maximum infrastructura punctelor de trecere de la graniţa cu Ucraina, iar, în funcţie de valorile de trafic, în fiecare dintre acestea se vor crea fluxuri suplimentare de control, pe sensul de intrare sau ieşire din ţară, după caz. 

Participanţii la traficul transfrontalier au la dispoziţie aplicaţia Trafic On-line, dezvoltată de Poliţia de Frontieră Română, ce poate fi accesată pe pagina de internet  www.politiadefrontiera.ro, care prezintă informaţii despre toate punctele de frontieră. 

Pentru informaţii privind punctele de trecere a frontierei, despre condiţiile de intrare în Romania sau pentru sesizări privind diferite aspecte din sfera de competenţă a Poliţiei de Frontieră cetăţenii pot suna la numărul de telefon 021.9590, care funcţionează în regim permanent. 

AGERPRES