"Bugetul are o construcţie solidă, bazată pe creştere economică, orientat pe investiţii şi pe reducerea cheltuielilor. În ceea ce priveşte bugetul asigurărilor sociale, pensionarii vor primi pensiile nemodificate, în cuantumul stabilit, cel cunoscut. Pentru funcţionarii publici sunt premise pentru acordarea celor 15%, în 2011. Guvernul Boc a elaborat un proces de restructurare în 2010 care va continua, în 2011, pentru unele ministere", a declarat ministrul Gheorghe Ialomiţianu. 
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2011 a fost avizat, duminică, de Comisiile parlamentare reunite de finanţe-bănci. 
Raportul favorabil a fost acordat cu 25 voturi pentru, 21 voturi împotrivă. S-au respins 11.400 de amendamente. 
Conform proiectului de buget aprobat de Executiv, deficitul bugetar va scădea în 2011 de la 6,8% la 4,4% cu perspectiva unui deficit de 3% în 2012.
Bugetul pe 2011 se bazează pe reducerea cheltuielilor curente, a cheltuielilor de personal, cu asistenţa socială, cu bunuri şi servicii, iar cheltuielile pentru investiţii cresc de la 33,9 la 25,1 miliarde de lei.
În ceea ce priveşte bugetul asigurărilor în 2011 se vor transfera de la bugetul de stat 13,9 miliarde de lei.
Veniturile bugetului de stat vor creşte în 2011 cu 15 % faţă de anul în curs, la 80,81 miliarde lei, iar cheltuielile sunt prevăzute la un nivel de 108,49 miliarde lei, în creştere cu 1,23%, deficitul bugetului de stat fiind estimat la 27,67 miliarde lei, conform proiectului legii bugetului de stat pe 2011, publicat de Ministerul Finanţelor Publice.
Veniturile fiscale sunt proiectate la 74,86 miliarde lei, în creştere cu 13 %. Încasările din impozitul pe profit, din impozitul pe venit şi din impozitul pe câştigurile de capital sunt estimate la 15,78 miliarde lei, în urcare cu 4%, încasările din TVA – 46,23 miliarde lei (plus 18,39%), veniturile din accize – 17,36 miliarde lei (6,14%).
Veniturile nefiscale se vor cifra la 6,85 miliarde lei, în scădere cu 22,5 % faţă de 2010.
Proiectul bugetului de stat pe 2011 prevede cheltuieli de personal de 15,54 miliarde lei, în creştere cu 5,78% faţă de 2010, din care cheltuielile cu salariile de bază – 9,65 miliarde lei, în scădere cu 3%, iar cheltuielile cu indemnizaţiile de conducere – 40,5 milioane lei, în scădere cu 39%.
În proiectul de buget nu există sume prevăzute pentru cheltuieli cu salarii de merit, ore suplimentare, fonduri de premiere şi prime de vacanţă.
Cheltuielile cu bunurile şi serviciile au fost stabilite la 3,86 miliarde lei, în creştere cu 1%, iar cheltuielile cu dobânzile – 8,32 miliarde lei, în urcare cu 22%, din care cheltuielile cu dobânzile la datoria publică internă – 5,08 miliarde lei (plus 9%).
Subvenţiile au fost estimate la 4,11 miliarde lei, mai mici cu 10,75% faţă de 2010, iar cheltuielile cu ajutoarele sociale – 14,1 miliarde lei, mai mici cu 26 %. Transferurile pentru unităţile administraţie publice se vor cifra la 26,96 miliarde lei (plus 1,91%), iar sumele prevăzute pentru alte transferuri sunt de 15,34 miliarde lei (plus 23,77%). Fondul de rezervă a fost redus cu 88 %, la 207 milioane lei.
SURSA: Agerpres