În martie, au beneficiat de acest ajutor social 248.477 persoane. Cei mai mulţi beneficiari erau înregistraţi în judeţele Dolj – 15.517 persoane, Buzău – 12.178 persoane, Bacău – 11.593, Galaţi – 11.579 şi Vaslui – 11.464 persoane.

La finele lunii martie erau suspendaţi de la plată 14.646 beneficiari, cei mai mulţi din Bacău – 931, Vaslui – 795 persoane, Teleorman -703 şi Buzău – 701.

Cea mai mare valoare a sumei medii plătite (drepturi curente) a fost înregistrată în judeţele Sălaj – 342,40 lei, Braşov – 338,49 lei, Covasna – 324,66 lei şi Mureş – 323,64 lei.

De asemenea, în a treia lună a anului au fost efectuate alte plăţi (restanţe, reluări în plată, plăţi neachitate, corecţii etc) în contul acestui ajutor în sumă de 511,057 lei.

Venitul minim garantat (VMG), este unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei.

Actul normativ care reglementează acest program este Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările şi modificările ulterioare.

Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, care se calculează ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. AGERPRES