Conform informașiilor de pe site-ul Guvernului, în ședința de azi se află pe ordinea de zi un PROIECT DE LEGE pentru modificarea punctului II al Anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Ce se află la punctul II al Anexei 1
II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobanzii anuale efective

a) In cazul in care prin contractul de credit se acorda consumatorului libertate in privinta efectuarii tragerilor, se considera ca valoarea totala a creditului este trasa imediat si in intregime.
b) In cazul in care prin contractul de credit se prevad modalitati de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobanzii aferente creditului diferite, se considera ca valoarea totala a creditului este trasa la nivelul cel mai mare al costurilor si al ratei dobanzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit.
c) In cazul in care prin contractul de credit se ofera, in general, consumatorului libertatea in privinta efectuarii tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalitati de tragere, o limitare in ceea ce priveste valoarea si perioada de timp, se considera ca valoarea creditului este trasa la prima data prevazuta in contract si in conformitate cu aceste limite de tragere.
d) In cazul in care nu exista scadentar fix pentru rambursare, se prezuma ca:
(i) creditul se acorda pentru o perioada de un an; si
(ii) creditul va fi rambursat in douasprezece rate egale si la intervale lunare.
e) In cazul in care exista un scadentar fix pentru rambursare, dar valoarea unor astfel de rambursari este flexibila, valoarea fiecarei rambursari se considera a fi cea mai mica dintre valorile prevazute in contract.
f) Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, in cazul in care contractul de credit prevede mai mult de o data scadenta, creditul trebuie pus la dispozitie si rambursarile trebuie efectuate la prima data prevazuta in contract.
g) In cazul in care plafonul creditului nu a fost inca convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei.
h) In cazul unui "descoperit de cont", se considera ca valoarea totala a creditului este trasa in totalitate si pe intreaga durata a contractului de credit. In cazul in care durata contractului de credit nu este cunoscuta, dobanda anuala efectiva se calculeaza pe baza ipotezei ca durata creditului este de 3 luni.
i) In cazul in care sunt oferite rate ale dobanzilor si costuri diferite pentru o perioada sau suma limitata, rata dobanzii si costurile se considera a fi la nivelul cel mai mare din intreaga durata a contractului de credit.
j) Pentru contractele de credit pentru consumatori in cadrul carora s-a convenit o rata fixa a dobanzii aferente creditului pentru perioada initiala, la sfarsitul careia se stabileste o noua rata a dobanzii aferente creditului care este ulterior ajustata periodic in functie de un indice convenit, calculul dobanzii anuale efective se bazeaza pe ipoteza ca, la sfarsitul perioadei cu rata fixa a dobanzii aferente creditului, rata dobanzii aferente creditului este aceeasi ca la momentul calcularii dobanzii anuale efective, pe baza valorii indicelui convenit de la acel moment.

UPDATE: Modificarea OUG 50 constă în alinirea legii la DIRECTIVA 2011/90/UE A COMISIEI  care prezintă ipotezele suplimentare pentru calculul dobânzii anuale efective

Practic,  textul de mai sus trebuie înlocuit cu textul următor:

II. Ipotezele suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective sunt următoarele:
(a) În cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privința efectuării tragerilor, se consideră că suma totală a creditului este trasă imediat și în întregime.
(b) În cazul în care un contract de credit dă consumatorului libertatea în privința efectuării tragerilor în general, dar impune, printre diferitele modalități de tragere, o limitare în ceea ce privește suma și perioada de timp, valoarea creditului se consideră a fi trasă la prima dată prevăzută în contractul de credit și în conformitate cu aceste limite de tragere.
(c) În cazul în care un contract de credit prevede modalități de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, valoarea totală a creditului se consideră a fi trasă la nivelul cel mai mare al costurilor și al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit.
(d) În cazul unei facilități de tip «descoperit de cont», valoarea totală a creditului se consideră a fi trasă în totalitate și pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul în care durata facilității de tip «descoperit de cont» nu este cunoscută, dobânda anuală efectivă se calculează în baza ipotezei că durata creditului este de trei luni.
(e) În cazul unui contract de credit cu durată nedeterminată, altul decât o facilitate de tip «descoperit de cont», se presupune că:
(i) creditul este oferit pentru o perioadă de un an, începând de la data tragerii inițiale, și că plata finală efectuată de consumator lichidează soldul capitalului, dobânzile și alte costuri eventuale;
(ii) capitalul este rambursat de consumator în tranșe egale lunare, începând cu o lună de la data tragerii inițiale. Totuși, în cazurile în care capitalul trebuie să fie rambursat în totalitate, într-o singură tranșă, în cadrul fiecărei perioade de plată, tragerile și rambursările succesive ale întregului capital efectuate de către consumator se presupune că sunt efectuate de-a lungul unei perioade de un an. Dobânzile și alte costuri se aplică în conformitate cu aceste trageri și rambursări de capital și astfel cum se prevede în contractul de credit.
În sensul prezentului punct, un contract de credit pe durată nedeterminată este un contract de credit fără durată fixă și cuprinde creditele care trebuie să fie rambursate în totalitate în cadrul unei perioade de timp sau după o perioadă de timp dar care, odată ce au fost rambursate, devin disponibile pentru o altă tragere.
(f) În cazul unor contracte de credit, altele decât descoperitul de cont și creditele pe durată nedeterminată, astfel cum sunt menționate în ipotezele stabilite la literele (d) și (e):
(i) în cazul în care data sau suma unei rambursări de capital, care trebuie să fie efectuată de către consumator, nu pot fi stabilite, se presupune că rambursarea se efectuează la prima dată prevăzută în contractul de credit și pentru suma cea mai mică prevăzută în acest contract;
(ii) în cazul în care data încheierii contractului de credit nu este cunoscută, se presupune că data tragerii inițiale este data care corespunde intervalului cel mai scurt dintre această dată și data primei plăți efectuate de către consumator.
(g) În cazul în care data sau suma unei plăți care trebuie să fie efectuată de către consumator nu pot fi stabilite pe baza contractului de credit sau a ipotezelor menționate la literele (d), (e) sau (f), se presupune că plata se efectuează în conformitate cu datele și condițiile solicitate de către creditor și, atunci când acestea nu sunt cunoscute.
(i) dobânzile sunt achitate împreună cu rambursările de capital;
(ii) un cost care nu este purtător de dobânzi, exprimat sub forma unei sume unice, este achitat la data încheierii contractului de credit;RO L 296/36 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15.11.2011
(iii) costurile care nu sunt purtătoare de dobânzi, exprimate sub forma mai multor plăți, sunt achitate la intervale regulate, începând cu data primei rambursări de capital și, în cazul în care suma acestor plăți nu este cunoscută, se presupune că reprezintă sume egale;
(iv) plata finală lichidează soldul capitalului, dobânzile și alte costuri eventuale.
(h) În cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat a fi de 1 500 EUR.
(i) În cazul în care sunt oferite rate ale dobânzii aferente creditului și costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată, rata dobânzii aferente creditului și costurile se consideră a fi la nivelul cel mai mare pentru întreaga durată a contractului de credit.
(j) Pentru contractele de credit de consum în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii aferente creditului pentru perioada inițială, la sfârșitul căreia se stabilește o nouă rată a dobânzii aferente creditului care este ulterior ajustată periodic în funcție de un indicator convenit, calculul dobânzii anuale efective va porni de la ipoteza că, la sfârșitul perioadei cu rată fixă a dobânzii aferente creditului, rata dobânzii aferente creditului este aceeași ca la momentul calculării dobânzii anuale efective, pe baza valorii indicatorului convenit de la acel moment.”