Executivul va aproba un memorandum pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru construcţia de centre private rezidențiale, la standarde de 4 stele, pentru persoane vârstnice denumită Programul „Ana Aslan – gROwth, rezidenţe pentru vârstnici”.

Centrele rezidențiale trebuie să asigure următoarele condiții de locuit:

 • spațiu de cazare de 25 mp/persoană
 • maxim un etaj, dacă nu au lift pentru a uşura deplasarea locatarilor şi a personalului medical şi de asistentă
 • se va asigura un spaţiu suficient pentru personalul medical, inclusiv cu minim de dotare cu echipament medical
 • se vor asigura spaţii de recreere proprii sau pe o rază de cel mult 250 m de la rezidenţă
 • prestările de servicii accesibile persoanelor vârstnice, cu titlul gratuit sau contra cost vor fi detaliate în schema de ajutor de stat/de minimis, acestea fiind echivalente cu standardele hotelurilor de 4 stele.
 • asigurarea hranei se va face în capacităţi de servire cu circuit deschis pe bază de meniuri prestabilite şi aprobate anual de Comisia Națională de Strategie și Prognoză

Schema de ajutor de minimis are caracter multianual şi se derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în raport cu reglementările europene. Bugetul estimat al măsurii pentru perioada 2019-2020 este de 4 mld. lei, din care 2 mld. lei în anul 2019, sume incluse în bugetul pe anul 2019 sub formă de credite de angajament.

Guvernul mai discută un memorandum pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru Programul „O comună – o ambulanţă”

 • Schema de ajutor de minimis are în vedere finanţarea achiziţionării de către medicii de familie de ambulanţe pentru urgenţă, dotarea acestora şi acoperirea cheltuielilor de personal şi curente cu acestea, pe cel puţin un an de zile.
 • Programul are ca obiectiv ca la finalul implementării acestei scheme de ajutor de minimis toate localităţile să dispună de cel puţin o ambulanţă care să asigure serviciul medical de urgenţă
 • Finanţarea din această schemă de ajutor se face sub forma unei scheme de ajutor de minimis, respectiv granturi, până la maxim 200.000 euro, pentru cheltuielile ce vizează atingerea obiectivului de asigurare în fiecare localitate, îndeosebi rurală, a cel puţin unei ambulanţe dotate corespunzător
 • Schema de ajutor de minimisare caracter multianual şi se derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire până în anul 2022 în funcţie de validitatea Regulamentului Comisiei Europene în ceea ce priveşte schemele de minimis.
 • Bugetul estimat al măsurii pentru întreaga perioadă este de 2,5 miliarde lei
 • Costurile eligibile pentru acordarea ajutorului Categoriile de cheltuieli eligibile sunt: a) achiziţia de ambulanţe şi dotarea acestora cu echipamentul medical necesar; b) cheltuielile cu carburanţi şi întreţinerea acestora; c) cheltuielile de personal (conducător auto şi personal medical); d) cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale. Aceste cheltuieli sunt cheltuieli eligibile, dacă se efectuează în mod cumulativ, respectiv în legatură cu achiziţia de ambulanţe.