Persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează sau optează să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate vor beneficia de calitatea de asigurat pentru anul fiscal următor si de drepturile care decurg din aceasta, pana la expirarea termenului de depunere al Declarației unice, potrivit unei OUG care va fi adoptată în ședința de joi a Guvernului.

Potrivit legislației actuale, pentru persoanele fizice care depun Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate încetează la data de 31 decembrie 2018.

„În aceasta situație, începând cu data de 1 ianuarie 2019 și până la noul termen de depunere al declarațiilor, persoanele mai sus menționate nu mai pot face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, neputând astfel beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, deși după depunerea declarațiilor unice, contribuția de asigurări sociale de sănătate se va plăti pentru întreg anul 2019, fiind încălcat dreptul la sănătate al acestor categorii de persoane”, explică Guvernul necesitatea OUG.

Lipsa acestor reglementări ar conduce la situația în care cetățenii care au calitatea de asigurat nu pot face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi nu pot beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

„Măsurile sunt necesare întrucât, în prezent, un contribuabil care depune în termenul legal declarația unică nu va avea calitatea de asigurat între data de 31 decembrie a anului anterior și data efectivă de depunere a declarației. Măsurile sunt necesare întrucât, în prezent, un contribuabil care depune în termenul legal declarația unicănu va avea calitatea de asigurat între data de 31 decembrie a anului anterior și data efectivă de depunerea declarației”, mai arată Guvernul.

Te-ar putea interesa și: