România s-a împrumutat de pe piețele externe cu suma de 5,25 miliarde de euro. Pentru ca necesarul brut de finanţare prin emisiuni de titluri pe pieţele internaţionale de capital pentru perioada 2019-2020 să fie acoperit, suma maximă de 27 miliarde euro a fost înlocuită cu 31 miliarde euro.

„Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (MTN), în sumă maximă, în orice moment, de 31 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare Program”, se arată în document.

Ministerul Finanțelor Publice va emite euroobligațiuni în valoare de 8,25 miliarde euro. Din acești bani, suma de 3 miliarde euro a fost deja emisă pe 3 aprilie 2019, deci în concluzie au rămas 5,25 miliarde euro.

„Pentru acoperirea nevoilor de finanțare de pe piețele externe pentru perioada 2019-2020 şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 0,022 miliarde euro se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 4 miliarde euro”, conform MFP.

Altfel spus, banii vor fi folosiți pentru acoperirea salariilor și pensiilor.

Se estimează că în 2019-2020, euroobligațiuni în valoare de 3,5 miliarde euro vor ajunge la maturitate

Obligațiunile emise și nerambursate au ajuns la valoarea de 26,98 miliarde euro, după cum urmează:

2012 – 2,01 miliarde dolari și 1,5 miliarde euro
2013 – 1,5 mld. dolari și 2 mld. euro
2014 – 2 mld. dolari și 2,75 mld. euro
2015 – 2 mld. euro
2016 – 3,25 mld. euro
2017 – 2,75 mld. euro
2018- 1,2 mld. dolari și 3,75 mld. euro
2019 – 3 mld. euro (luați în aprilie)