Potrivit unui comunicat al Executivului, măsura a fost luată în scopul întăririi disciplinei şi creşterii responsabilităţii partenerilor pe filiera de comercializare a cerealelor. 

Astfel, modelul de contract cadru va fi aprobat prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, la propunerea Organizaţiei Interprofesionale "Cereale şi Produse Derivate din România" – OICPR. 

De asemenea, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, orice vânzare de cereale pe piaţa internă sau la export trebuie să facă obiectul unui contract scris între părţi sau primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta. 

"Durata minimă a contractului de vânzare este de şase luni, perioadă care se aplică şi pentru oferta scrisă de a contracta. Prevederile menţionate nu aduc atingere drepturilor producătorilor de a refuza durata minimă de şase luni, cu condiţia ca refuzul să fie exprimat în scris, în termen de 15 zile de la primirea ofertei. În acest caz, părţile sunt libere să negocieze, în condiţiile legii, toate elementele contractului", se mai arată în comunicat, transmite Agerpres.