Se schimbă formula de calcul pentru salariul minim pe economie

Se schimbă formula de calcul pentru salariul minim pe economie! Ministerul Muncii și Protecției Sociale se angajează în elaborarea unei formule pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, având în vedere puterea de cumpărare, câștigul salarial mediu brut și productivitatea muncii.

În conformitate cu o directivă europeană, autoritățile locale caută să stabilească o valoare de referință orientativă, bazată pe 60% din salariul median brut și pe 50% din salariul mediu brut, fără a exclude alte valori utilizate la nivel național. Recent, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a organizat consultări cu sindicatele și patronatele reprezentative pentru elaborarea unui proiect de act normativ care să transpună în legislația națională Directiva Europeană privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Ce prevede Directiva 2041/2022?

Transpunerea Directivei 2041/2022 în legislația românească va avea loc în acest an. Fiecare stat din UE își va stabili nivelul venitului minim în funcție de condițiile sociale, economice și de evoluția indicatorilor economici.

Bani bancnote salarii pensii cresterea pensiilor
Cum se va calcula salariul minim pe economie? / SURSA FOTO: Dreamstime

În directiva respectivă sunt enunțate criteriile ce trebuie integrate în procedura de stabilire a unui salariu minim adecvat economiei naționale. Printre criteriile naționale, trebuie să se regăsească cel puțin următoarele elemente:

  • puterea de cumpărare a salariilor minime legale, luând în considerare costul vieții;
  • nivelul general al salariilor și distribuția acestora;
  • rata de creștere a salariilor;
  • nivelurile și tendințele productivității la nivel național pe termen lung.

Fără a afecta obligațiile stipulate în acest articol, statele membre din UE au posibilitatea să utilizeze un mecanism automat de ajustare a indexării salariilor minime legale, fundamentat pe criterii adecvate și conformitate cu legislația internă și practicile naționale, cu condiția ca aplicarea acestui mecanism să nu conducă la o scădere a salariului minim legal.

Statele membre din UE trebuie să asigure actualizări periodice ale salariilor minime

Statele membre din UE utilizează valori de referință orientative pentru a orienta evaluarea gradului de adecvare a salariilor minime legale. În acest scop, ele pot utiliza valori de referință orientative obișnuite la nivel internațional, cum ar fi 60% din salariul median brut și 50% din salariul mediu brut sau pot recurge la valori de referință orientative specifice utilizate la nivel național.

Statele membre din UE trebuie să asigure actualizări periodice și prompte ale salariilor minime legale, cel puțin o dată la doi ani, sau o dată la patru ani în cazul statelor membre care utilizează un mecanism de indexare automată.

În prezent, nu s-a dezvăluit niciun calcul avansat. Este necesar ca Ministerul Muncii și Protecției Sociale să consulte mai întâi partenerii sociali.