Obligatia bugetara    Platitori    Beneficiar    Momentul platii
Fondul special pentru dezvoltarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale    agentii economici care    bugetul     la efectuarea
Impozit indirect, constituit prin perceperea unui comision de 0,5%, aplicat asupra valorii in vama    efectueaza operatiuni     de stat    importului
a marfurilor importate, pentru prestarea serviciilor vamale.     de import definitive
Fondul de asigurari sociale de sanatate    persoanele fizice     bugetul     la plata drepturilor salariale
Impozit direct. Contributia persoanelor fizice se stabileste sub forma unei cote de 7% si se aplica la venitul brut.    si juridice    de stat    catre persoanele juridice sau
Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat au obligatia platii contributiei pentru asigurarile             pana la sfarsitul lunii respecti-
sociale de sanatate de 7%, raportat la fondul de salarii.             ve de catre persoanele care-si
            declara veniturile impozabile
Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele handicapate    persoanele juridice    bugetul    Sumele se varsa lunar,
Impozit direct. Contributia la Fondul solidaritatii sociale pentru persoanele cu handicap se stabileste in cota de 3%,         de stat    o data cu plata contributiei
aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra castigurilor realizate lunar de colaboratori persoane             pentru asigurari sociale
fizice, de catre agentii economici, organizatiile cooperatiste, organizatiile economice straine cu sediul in Romania, de
reprezentantele autorizate in Romania, potrivit legii, ale persoanelor juridice straine care angajeaza personal roman si de
persoanele fizice care utilizeaza munca salariata, cu exceptia unitatilor protejate, autorizate de Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap. Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale si alti agenti economici,
care au un numar de cel putin 100 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap, cu contract individual
de munca, intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati; cele care nu angajeaza persoanele cu handicap au
obligatia de a plati lunar la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap o suma egala cu salariul minim
brut pe economie, inmultit cu numarul locurilor de munca in care nu au incadrat persoane cu handicap. Pentru luna
decembrie, platibila in cursul lunii ianuarie 2000, contributia este 1% asupra fondului de salarii realizat in luna decembrie,
iar persoanele handicapate si juridice cu un numar de peste 250 de salariati, ce au obligatia de a angaja un procent de cel
putin 3% persoane care refuza sa incadreze persoane handicapate in procentul mentionat, sunt obligate sa verse la acest
fond, sumele aferente numarului de persoane neincadrate, la nivelul salariului minim brut pe tara, lunar.
Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului    persoanele fizice    bugetul    Suma datorata se stabileste
Impozit direct. Agentii economici, persoane fizice si juridice, care desfasoara activitate turistica, platesc contributia in    si juridice    de stat    lunar si se plateste pana la
cote de 3% din veniturile realizate din serviciile turistice, inclusiv cele de alimentatie publica. Agentiile de turism platesc            data de 25 a lunii urmatoare
contributia in cota de 3% din veniturile proprii, incasate sub forma de comision, din activitatea turistica. Contributia la            celei pentru care au fost
acest fond este obligatorie pentru toti agentii economici care isi desfasoara activitatile descrise mai sus, indiferent de             stabilite
cota de TVA practicata.            
Fondul special pentru sanatate    persoanele juridice    bugetul    Taxa se plateste trimestrial
Impozit indirect. Se aplica pe serviciile de publicitate la produsele de tutun, tigari si bauturi alcoolice, precum si         de stat    pana la 15 ale lunii urmatoare
pe vanzarile de produse de tutun, tigari si bauturi alcoolice prin utilizarea urmatoarelor cote:            expirarii trimestrului.
– cota de 10% din valoarea incasarilor realizate de persoanele juridice din actiuni publicitare la produsele din tutun,         
tigari si bauturi alcoolice;
– cota de 1% din valoarea veniturilor realizate de persoanele juridice din vanzarile de produse din tutun, tigari si
bauturi alcoolice, dupa deducerea accizelor si a TVA datorate bugetului de stat.
Taxa de 1% se plateste atat de catre agentii economici producatori si agentii economici importatori, cat si de catre agentii
economici care comercializeaza aceste produse. Agentii economici producatori si agentii economici importatori de
produse din tutun, tigari si bauturi alcoolice aplica cota de 1% asupra sumelor realizate din vanzarea acestor produse.
Agentii economici care realizeaza venituri din vanzarea de produse din tutun, tigari si produse alcoolice, aplica
cota de 1% asupra valorii adaosului comercial al acestuia.
Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic    persoanele juridice    bugetul    Pe masura incasarii
Impozit indirect. Se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele in vigoare stabilite pentru energia electrica         de stat    contravalorii energiei
si termica livrate de agentii economici producatori de energie electrica si termica interconectati la sistemul energetic             electrice si termice
national, indiferent de forma de proprietate a acestora. Valoarea taxei de dezvoltare este de 10% din tarifele energiei             livrate consumatorilor
electrice si de 2% din tarifele energiei termice livrate consumatorilor din economie, cu excepia consumatorilor casnici.
Fondul special al drumurilor    persoanele fizice    bugetul    Sumele datorate se varsa
Impozit indirect. Se constituie prin aplicarea unei cote de 45% asupra:    si juridice    de stat    pana la data de 10 a lunii
a) pretului cu ridicata la rafinarie, exclusiv accizele, pentru carburantii auto livrati la intern de producatori, precum si ttturmatoare celei in care
pentru carburantii auto consumati de acestia pentru autovehiculele si remorcile proprii;tttau fost stabiliter
b) valorii in vama, stabilita conform legii, pentru carburantii auto importati. Aplicarea cotei se va reflecta in nivelul tttr
pretului cu ridicata si al pretului cu amanuntul, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.r
Obligatia de a calcula si de a varsa sumele rezultate revine producatorilor din tara sau importatorilor de carburanti auto, r
persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul r
produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate.r
Suma datorata se stabileste:r
a) la data livrarii de catre producatori;r
b) la data efectuarii formalitatilor de vamuire, pentru produsele din importr
Fondul special al aviatiei civiletpersoanele juridicetbugetultpana la data de 25 a primeir
Impozit indirect. Se constituie prin perceperea unei cote de 9% din veniturile realizate de persoanele juridice romane, ttde stattluni in fiecare trimestru,r
ca urmare a prestarii urmatoarelor activitati;tttpentru trimestrul anteriorr
– dirijarea si controlul traficului aerian, informarea aeronautica si meteorologica a operatorilor aerieni romani si straini, tttr
protectia navigatiei aeriene;r
– eliberarea, prelungirea valabilitatii, echivalarea, suspendarea, retragerea documentelor de certificare a tehnicii de aviatie civila;r
– autorizarea efectuarii de lucrari in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport aerian de interes public;r
– inmatricularea aeronavelor civile;r
– eliberarea, prelungirea valabilitatii, echivalarea, suspendarea, retragerea documentelor de autorizare a operatorilor aerieni;r
– eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, retragerea documentelor de autorizare a terenurilor de aeronautica civila r
si a activitatii aeroportuare;r
– eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, suspendarea si retragerea documentelor de autorizare a r
persoanelor fizice si juridice, romane si straine, pentru incercarile de tip, fabricatia, depozitarea, distributia, intretinerea, r
reparatiile curente si generale ale aeronavelor civile, furnizarea de materiale si piese de schimb;r
– eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, suspendarea si retragerea documentelor de autorizare a persoanelor r
fizice si juridice, romane si straine, pentru proiectarea, constructia, montajul, reparatiile pentru obiective ce apartin aviatiei civile;r
– eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, suspendarea si retragerea documentelor de autorizare a r
persoanelor fizice si juridice, romane si straine, pentru dirijarea si controlul traficului aerian, informarea aeronautica si r
serviciile meteorologice pentru aeronautica, protectia navigatiei civile.r