Din această sumă totală, 1,5 miliarde de lei reprezintă credite de angajament , iar 0,8 miliarde de lei vor fi credite bugetare.
Cea mai mare parte a bugetului, reprezentând 1,7 miliarde lei, este alocată sistemului de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare.

Pentru Programul "Rabla", sesiunea 2012, sunt alocate credite bugetare în valoare de 114 milioane lei. Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, are alocată suma de cinci milioane de lei. Programul "Casa Verde" are în acest an un buget de 90 milioane lei.
Împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor beneficiază, pentru 2012, de 55 de milioane lei.
51 de milioane de lei pentru inundaţii

Lucrările destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor beneficiază de 51 milioane lei din credite bugetare.

Programul pentru gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, este finanţat din credite bugetare în valoare de 41 milioane de lei iar pentru închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier sunt alocate 41 milioane de lei din credite bugetare.

Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi îi sunt destinate 73 milioane de lei.

Pentru creşterea producţiei de energie din surse regenerabile au fost alocate
78 milioane lei. Programul de dezvoltare şi optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului beneficiază în acest an de 20 milioane lei, iar Programul referitor la monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului, pădurilor și apelor, de 19 milioane lei, din credite bugetare. Programul destinat educării şi conştientizării publicului privind protecţia mediului beneficiază în acest an de suma de 14 milioane lei.

Cele mai mici sume au fost alocate pentru reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului, respectiv 3,9 milioane lei credite bugetare. De asemenea, programul pentru conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate are prevăzută suma de 378.000 lei din credite bugetare.