Întreprinderile sociale sunt companii care au un impact social pozitiv și care urmăresc mai degrabă atingerea unor obiective sociale decât maximizarea profitului. Acest sector, aflat în plină creștere, reprezintă deja 10 % din totalul companiilor europene și angajează peste 11 milioane de salariați în Europa.
Deși aceste companii primesc adesea sprijin public, investițiile private prin intermediul fondurilor care investesc în antreprenoriatul social rămân vitale pentru dezvoltarea lor. Totuși, aceste fonduri de investiții sociale specializate sunt rare sau nu sunt suficient de mari. Investițiile transfrontaliere în astfel de fonduri sunt mult prea complicate și presupun costuri ridicate.
Abordarea Comisiei este simplă: după ce îndeplinesc cerințele prevăzute în propunere, administratorii fondurilor de investiții sociale vor putea să își promoveze fondurile în toată Europa.
Pentru a obține eticheta, un fond trebuie să dovedească faptul că investițiile sunt dedicate în mare parte (70 % din capitalul primit de la investitori) sprijinirii întreprinderilor sociale. Prin stabilirea unor reguli uniforme privind informarea investitorilor, aceștia vor putea obține informații clare și utile cu privire la respectivele investiții.
Michel Barnier, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Întreprinderile sociale reprezintă exact tipul de inovare și de dezvoltare inteligentă, favorabilă incluziunii și sustenabilă de care economia europeană are atâta nevoie acum. Noile măsuri pe care le propunem vor contribui la crearea de întreprinderi sociale în toată Europa și vor facilita accesul acestora la sprijinul financiar de care au nevoie pentru a se dezvolta, în special în această perioadă economică dificilă.”
Ce se propune
• O marcă UE recunoscută pentru fondurile de antreprenoriat social: În prezent, investitorii pot avea dificultăți în a identifica fondurile care investesc în întreprinderi sociale, ceea ce poate submina încrederea în piața antreprenoriatului social. Pe de altă parte, fondurile de investiții sociale pot avea dificultăți în a se diferenția de alte fonduri, ceea ce poate afecta dezvoltarea sectorului. Regulamentul adoptat astăzi creează o marcă comună: „Fond de antreprenoriat social european”. Datorită acestei etichete, investitorii vor ști că cea mai mare parte a investiției lor va merge către întreprinderi sociale. În plus, datorită mărcii comune la nivelul UE, investitorilor din toată Uniunea Europeană le va fi mult mai ușor să identifice aceste fonduri.
• Informații de o calitate mai bună pentru investitori: Așa cum investitorii pot avea dificultăți în a identifica fondurile care investesc în întreprinderi sociale, informațiile disponibile despre aceste fonduri și despre activitățile lor pot fi dificil de comparat și de utilizat. Prin urmare, este vital să se creeze un cadru UE comun pentru aceste informații. Toate fondurile care vor folosi noua marcă vor trebui să publice informații clare despre tipurile de întreprinderi sociale pe care le vizează, despre modalitățile de selectare, precum și despre modul în care vor sprijini întreprinderile sociale și modul în care va fi monitorizat și raportat impactul social.
• O evaluare mai precisă a performanțelor: Impactul preconizat constituie un factor important de care investitorii țin cont atunci când aleg dintre diverse fonduri de investiții sociale. Măsurile propuse conțin prevederi clare privind obligația fondurilor de a informa investitorii cu privire la modul în care vor asigura monitorizarea și întocmirea de rapoarte privind impactul. Totuși, va fi nevoie, probabil, de mai mult decât atât. Comisia își va continua eforturile pentru a dezvolta noi modalități, mai eficiente și cu un grad de comparabiliate mai ridicat, de măsurare a performanțelor sociale ale investițiilor. Aceasta va permite dezvoltarea unei piețe a investițiilor mai transparente și va duce la o creștere a încrederii investitorilor.
 
• Eliminarea barierelor legate de atragerea de fonduri în Europa: Regulile aplicabile fondurilor de investiții sociale diferă de la un stat membru la altul și adesea sunt oneroase și complexe. Din acest motiv, noile propuneri vor simplifica regulile. De exemplu, cu ajutorul unui pașaport european, fondurile de antreprenoriat social ar putea atrage fonduri din toată Europa. Administratorii de fonduri nu vor fi forțați să utilizeze noul cadru, însă dacă fac acest lucru, vor putea avea acces la investitori din toată Uniunea Europeană și vor beneficia de o marcă UE ușor de recunoscut, în care investitorii vor avea o încredere tot mai mare și pe care o vor căuta.
• Disponibilitatea pentru investitori: Deoarece investițiile în întreprinderi sociale pot fi riscante, eticheta „Fond de antreprenoriat social european” va fi disponibilă, într-o primă etapă, doar investitorilor profesioniști. După ce cadrul devine complet operațional, Comisia va studia posibilitatea de a permite și accesul micilor investitori la aceste investiții.

Te-ar putea interesa și: